Företagsanpassad utbildning


Begär offert direkt: info@hjartum.se


 

Företagsanpassad utbildning på företaget | Exempel

• Kundservice i världsklass
• Telefonbemötande
• Kundbemötande i världsklass
• Kund- & klagomålshantering
• Kommunikation på jobbet
• Hantera besvärliga människor
• Retorik - konsten att övertyga
• Utbilda och informera andra
• Presentationsteknik
• Ekonomi för chefer 
• Ekonomi för icke ekonomer
• Kassaflödesanalys
• Ledare men inte chef
• Medarbetarsamtal / Utvecklingssamtal
• Projektledning i praktiken
• Arbetsrätt i praktiken  

 

Ökad lönsamhet med företagsanpassad utbildning

Hjärtum anordnar företagsinterna kurser, skräddarsydda efter era speciella önskemål eller anpassade från vårt ordinarie utbud. En intern kurs inom företaget är både kostnadseffektiv och tidsbesparande, bl a eftersom ni kan undvika resor och övernattningar för era anställda.

En skräddarsydd och företagsanpassad utbildning är ett bra alternativ när man vill höja kunskaper och kompetens på arbetsplatsen.

Kontakta oss för mer information eller offert direkt: info@hjartum.se

 

Från behov till företagsanpassad utbildning

Utbildningen läggs upp efter förhållandena på ditt företag, med utgångspunkt från deltagarnas behov och tidigare kunskaper. Utbildningen kan genomföras på företaget eller i valfri lämplig lokal.

Tillsammans med våra utbildningsledare analyserar och identifierar vi kompetensbehovet som föreligger på företaget. Utbildningen anpassas och skräddarsys sedan efter behovet. Vi utformar ett utbildningsprogram med tillhörande offert. Vi planerar, genomför och följer upp utbildningen. 

 

Tillgodosedda utbildningsbehov ökar lönsamheten

Målsättningen med våra företagsanpassade utbildningar är att ta fram ett utbildningsprogram anpassat efter ert företags behov och på så sätt stödja er i att skapa bättre förutsättningar för en stabilare företagsutveckling.

Då kompetensen ytterligare höjs på företaget efter en anpassad utbildning, blir konsekvenserna oftast stärkta kundrelationer, nya uppdrag, ökade marknadsandelar och därmed ökad lönsamhet.  

 

Födelar med företagsanpassad utbildning

En intern kurs anpassad för er organisation medför flera fördelar, t ex:

•    Utbildningens innehåll, upplägg och nivå anpassas till era specifika behov
•    Ni bestämmer själva datum för utbildningen så det stämmer med företagets verksamhet
•    Sekretessen bibehålls i och med att inga utomstående deltar
•    Deltagarna kan utbyta erfarenheter och kunskaper från den egna organisationen
•    Hela arbetsgrupper får aktuell information och kunskaper samtidigt  

 

Våra öppna kurser kan erbjudas som företagsanpassad utbildning

Kontakta oss för mer information eller offert direkt: info@hjartum.se

Läs mer om offert på företagsanpassad utbildning