Administratör i vården

E-hälsan utvecklas allt mer

Digitaliseringen inom vården fortsätter med oförminskad styrka och begreppet E-hälsa finns snart på allas läppar. Ta del av ett praktikfall från Landstinget Dalarna och hur deras app Min vård fungerar. En spännande utveckling och viktigt för dig som administratör att ha kunskaper om.

Dessutom: viktig information om EU:s nya dataskyddsreform, en uppdatering av juridiken inom vården, senaste hjärnforskningen, professionellt telefonbemötande och nytänkande om din yrkesroll som administratör.

Mycket nytt är på gång och här får du de uppdateringar du behöver! Välkommen!


Innehåll

EU:S NYA DATASKYDDSREFORM - STORA FÖRÄNDRINGAR OCH HELT NYA BESTÄMMELSER

Den 25 maj 2018 kommer dataskyddsförordningen att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Det innebär stora förändringar och nya bestämmelser för personuppgiftsbehandling. Här sammanfattar vi de viktigaste förändringarna:
• Den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter utökas och förtydligas
• Den registrerades rättigheter förstärks
• Vad innebär förordningen för dig i praktiken?

OFFENTLIGHET, SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT

• Offentlighetsprincipen och dess tillämpning
• Vilka handlingar inom hälso- och sjukvården är allmänna?
• Har vem som helst rätt att ta del av allmänna handlingar?
• Hur handläggs en begäran om utlämnande?
• Vem bestämmer om en handling ska lämnas ut?
• Vilka uppgifter kan lämnas ut till anhöriga?
• Får patienten alltid läsa sin egen journal?
• Gäller sekretess mellan föräldrar och underåriga barn?
• När får man bryta sekretessen och i vilka situationer har man en skyldighet att lämna ut uppgifter?
• Hur hanteras patientinformation via telefon, e-post, fax eller post på ett korrekt sätt?

PATIENTDATALAGEN OCH DESS INNEBÖRD

• Vilka möjligheter finns att föra över information mellan olika vårdgivare?
• Måste man föra journal och vem ansvarar för innehållet?
• Vilka obligatoriska uppgifter måste finnas i journalen?
• Vad betyder signeringskravet?
• Journaler på nätet ur juridisk synvinkel-tillåtet och ej tillåtet


HJÄRNOR I KREATIVT SAMARBETE

Hjärnforskningen går framåt med stormsteg. Ändå ser vi snarare ökad psykosocial ohälsa än kreativitet och välbefinnande. Föreläsningen handlar om att förstå hur hjärnan egentligen fungerar i dagens pressade tillvaro.
• Orsaker till psykosocial ohälsa, tidiga tecken och varningsklockor
• Hjärnans hot-läge, SCARF-modellen och hur du skapar trygghet för dig själv och andra
• Compassion, medkänsla och självmedkänsla
• Brain Lean®, hjärnor som samarbetar optimalt och Googles hemliga recept för framgångsrika team
• Kort- och långsiktig belöning
• Bra sätt att motverka farlig stress


DIGITAL VÅRDCENTRAL I PRAKTIKEN

Sedan i början av 2017 erbjuder Landstingets Dalarna en digital vårdcentral, där vårdtagare kan få konsultationer av vårdpersonal via videosamtal. Det enda som behövs är en internetuppkoppling, mobilt bankID och en app. Ta del av deras erfarenheter inom denna spännande utveckling!
• Appen Min vård - så här går det till
• Patientsäkerhet - patienten legitimerar sig med sitt bank-id, läkaren legitimerar sig vid inloggning
• Bemannad med läkare varje vardag
• Hjälp med lindriga besvär, t ex allergi, förkylning, hosta, hudbesvär, preventivmedel, migrän mm
• Enklare sjukintyg kan utfärdas
• Tidsvinst för patienter och läkare
• Erfarenheter från införandet inom Landstinget Dalarna
• Frågestund


PROFESSIONELLT TELEFONBEMÖTANDE

Lär dig hur du ger ett professionellt telefonbemötande och hur du genom rätt svars- och frågetekniker samt smarta ordval kan styra samtalet i önskad riktning.
• Att använda telefonen som verktyg
• Smarta ordval och effektiva sätt att uttrycka sig
• Att styra samtalet med rätt typ av frågor
• Hur du undviker missförstånd
• Att identifiera behov
• Att uttrycka sig tydligt


VEM ÄR DU I DIN YRKESROLL SOM ADMINISTRATÖR?

Vinsterna med att visa uppskattning, omtanke och intresse och ta fasta på det som är bra lägger grunden för trivsel och utveckling. Men är det så lätt som det låter?
• Vad är en yrkesroll?
• Yrkesperson kontra person
• Kan du beskriva en kollega utifrån yrkespersonen?
• Vad behöver just du för att trivas?
• Hur kan jag bidra på min arbetsplats?
• Du äger din upplevelse. Att delge den leder till ökad respekt och förståelse
• 10 knep för en positiv arbetsplats
• Sjukhuset ”Sjukt Hus” som skapade bättre VI-känsla
• Var stolt över vad du kan och klarar av


Välkommen att få senaste nytt inom högaktuella områden!
Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :