Administratörsdagarna

Nytt webbdirektiv - framtidens medborgare - nya förvaltningslagen mm

Välkommen till höstens administratörsdagar och senaste nytt inom viktiga områden för dig som administratör! Bl a lyssnar du till Post- och telestyrelsen om EU´s nya webbdirektiv och till IT-strategen i Lunds kommun om vilka krav framtidens medborgare kommer att ställa och hur dessa kan mötas. Möt också SKL´s chefsekonom som berättar om kommande välfärdsbehov och hur de kan tillgodoses.

Du lär dig också om nya förvaltningslagen som kom 1 juli och om sekretess och allmänna handlingar. Du får även kunskap om hur du bäst ger service via mejl och chatt samt hur du kan kommunicera på hjärnans villkor.

Varmt välkommen!


INNEHÅLL

SÅ GER DU SERVICE VIA MEJL OCH CHATT

• Snabbt svar
• Relevant svar
• Trevligt bemötande

SÅ MÖTER DU FÖRVÄNTNINGARNA

• Skriv det läsaren vill veta – inte det du vill berätta
• Ge endast relevant information
• Tänk på omfattningen - hur mycket orkar man läsa?
• Hur skapar du en positiv reaktion hos din läsare?

ANVÄND RÄTT TON OCH TILLTAL

• Så visar du engagemang och intresse i skrift
• Positiva förstärkningsord - så använder du dem
• Använd inte styrande och vaga ord
• Ord och uttryck som läsaren kan haka upp sig på


EU’S WEBBDIREKTIV - NY LAG HÖSTEN 2018

EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer syftar till att ge ökad digital tillgänglighet för alla användare (oavsett till exempel funktionsnedsättning). Pär Lannerö från Post- och telestyrelsen berättar vad den nya regleringen innebär i praktiken:
• Vilka omfattas av lagarna?
• Vilka är tillgänglighetskraven?
• Undantag
• När börjar kraven att gälla?
• Övervakning, rapportering och uppföljning
• Frågestund - ställ dina frågor om den nya lagen!


ATT KOMMUNICERA PÅ HJÄRNANS VILLKOR

Är kommunikationsförmåga en fråga om talang? Nej, det är snarare en fråga om rätt attityd, kunskap och träning. Lär dig att samtala i stället för att övertala. Lär dig att verkligen lyssna med nyfikenhet och låt inte rädslor eller negativa värderingar låsa dig i ditt sätt att tänka.
• Så säljer du in dina idéer
• Hantera motstånd och svåra kommunikationssituationer
• Anpassa presentationsstilen till syfte och målgrupp
• Att behålla emotionell distans i alla möten


SEKRETESS OCH ALLMÄNNA HANDLINGAR I OFFENTLIG VERKSAMHET

• Offentlig och sekretessbelagd allmän handling
• Vilka handlingar kan du lämna ut till allmänheten?
• Vilka handlingar kan du lämna ut till myndigheter?
• Vem bestämmer vad som ska lämnas ut?
• Hur går du tillväga om du anser att en handling inte
ska lämnas ut?
• Har en utomstående rätt att läsa min e-post?
• Är mina mappar och filer på datorn offentliga?

NY FÖRVALTNINGSLAGEN

• Utökade krav på serviceskyldighet
• Rätten till tolkning och översättning
• Modernt språkbruk i offentliga handlingar
• Bättre tillgänglighet och snabbare svar
• Bättre samverkan
• Dröjsmålstalan


HUR MÖTER VI FRAMTIDENS MEDBORGARE?

Vem är framtidens medborgare och hur kan vi i offentlig sektor på bästa sätt möta deras behov? Lina Rudin, IT-strateg, föreläser om hur vi kan arbeta nu för att vara redo inför framtiden.
• Livshändelser – hur ser vardagen ut för medborgarna och vad innebär det för offentlig sektor?
• Framtidsspaning – vilka krav kommer medborgarna ställa på oss?
• Hur tar ni ett helhetsgrepp över digitaliseringen för ökad effektivitet och bättre service?


VÄLFÄRDSBEHOVEN - FLER BEHÖVER ARBETA

Lyssna till SKL´s chefsekonom Annika Wallenskog och hör henne berätta om hur behoven av välfärdstjänster ökar men att det saknas arbetskraft för att tillgodose behoven. Hur har antalet invånare i olika åldrar förändrats över tiden och hur ser den närmaste 10-årsperioden ut? Vilken beredskap behöver offentlig sektor ha för att möta kommande välfärdsbehov?


Välkommen till 2 lärorika dagar!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :