Administratörsdagarna

Nya regler om personuppgiftsbehandling, digitalisering mm

2018 kommer en ny dataskyddsförordning att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Det kommer att innebära stora förändringar och helt nya bestämmelser - här uppdaterar du dig med vad som gäller! Dessutom: det senaste inom digitaliseringen, vad du behöver tänka på när du ger service internt och externt samt 10 knep för en positiv arbetsplats.

Målsättning:
Målet är att ge dig senaste nytt inom följande högaktuella områden:
• Digitaliseringen - vilka möjligheter och fallgropar innebär den?
• Så använder du de digitala verktygen rätt - förenkla ditt arbete
• Att ge service - mer och mer viktigt både inom och utom organisationen
• EU:s dataskyddsreform och nya reglerna om personuppgiftsbehandling - så påverkas du
• Din roll som administratör - yrkespersonen kontra personen

Välkommen till en viktig kurs för dig som är administratör!


INNEHÅLL

DIGITALISERING FÖR ADMINISTRATÖRER

• Hur kan du genom att automatisera och digitalisera dina flöden förenkla din vardag?
• Vilka andra resultat kan skapas ”på köpet”?
• Använder du de digitala verktyg som finns och gör du det fullt ut?
• Så gör du för att verkligen frigöra potentialen inom digitalisering

DIGITALISERINGENS UTMANINGAR

• Vad är digitalisering? - Förklaring och verktyg hur man hanterar detta
• Implementering av nya system – hur görs detta på ett framgångsrikt sätt?
• Hantera nya arbetssätt genom stöd och vägledning
• Administratörens viktiga roll
• Sätt er digitala strategi - målbilden
• Säkerhet
• Vad säger lagen?

ATT GE SERVICE INTERNT OCH EXTERNT

• Vad innebär det egentligen att ge service?
• Vad är skillnaden mellan bra och dåligt bemötande?
• Det lilla extra som gör den stora skillnaden
• Frågeteknik för ett effektivt samtal
• Att identifiera behov
• Att uttrycka sig tydligt
• Att inte påverkas av andras negativa attityd

DET GODA SAMTALET

• Att inleda positivt
• Effektiva sätt att uttrycka sig
• Att styra samtalet med rätt typ av frågor
• Att hantera svåra frågor
• Den tysta kommunikationen som betyder så mycket
• Kroppsspråkets betydelse
• Små ordval som hjälper eller stjälper samtalet

EU:S NYA DATASKYDDSREFORM - HUR PÅVERKAS DU?

• Bakgrund
• Syftet
• Möjligheter - konkurrensfördel, ordning & reda mm

VAD SÄGER FÖRORDNINGEN?

• Personuppgifter
• De 7 principerna
• Personuppgiftsansvariga
• Individens rättigheter
• Konsekvensbedömning
• Incidentrapportering
• Privacyby Default / Design
• Men vad betyder det då? Konkreta exempel

VAD BEHÖVER VI TÄNKA PÅ FÖR ATT ANPASSA OSS?

• System och processer
• Kunder / leverantörer

HUR PÅVERKAR NYA LAGEN MIG I VARDAGEN?

• Personuppgifter i telefonsamtal, mail, skype
• Personuppgifter i Excel-ark, t ex adresslistor mm
• Egen ”To-do”-lista att ta tag i när vi kommer tillbaka

VEM ÄR DU I DIN YRKESROLL SOM ADMINISTRATÖR?

• Vad är en yrkesroll?
• Yrkesperson kontra person
• Vilka är dina kollegor i sina yrkesroller?
• Vilka är ni utåt sett i er yrkesroll?
• Hur vill ni bli uppfattade i er yrkesroll?
• Vad gör du för att du ska bli uppfattad på det sättet?
• Vad behöver just du för att trivas?
• Hur kan jag bidra på min arbetsplats?
• 10 knep för en positiv arbetsplats
• Konkret samtalsmodell som fungerar


Välkommen till Administratörsdagarna!
Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :