Administratörsdagarna

Deltagaravgift

5.980 kronor per person, inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3

Tider:
Dag 1: 09.30 - 16.30
Dag 2: 09.00 - 15.00

Sista anmälningsdag: 31 mars 2020


  • Boka 14 - 15 maj 2020
    Stockholm
    Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, centrala Stockholm

Mötesplatsen för administratörer inom stat, kommun och landsting!

Varmt välkommen till vårens Administratörsdagar! Programmet ger dig en uppdatering inom GDPR, offentlighetsprincip och allmänna handlingar, förvaltningslag mm. Du får också praktiska tips om hur du arbetar effektivt med olika Office-program. Dessutom lär du dig att hantera jobbiga situationer och personer samt får verktyg för att göra dig hörd och övertyga andra. 

Vårens program innehåller bla följande delar:
• Dataskyddsförordningen 2 år efter införandet - uppdateringar och justeringar
• Office - hantera molntjänster, OneNote, Excel mm
• Besvärliga personer - så bemöter du dem!
• Sekretess och allmänna handlingar - detta gäller
• Förvaltningslagens påverkan på ärendehandläggningen
• Vinn förtroende och övertyga med rätt retorik

Väl mött i maj!


INNEHÅLL


GDPR FÖR ADMINISTRATÖREN

• Myndighetsbegreppet i GDPR
• GDPR i förhållande till tryck- & yttrandefrihetsgrundlagarna
• Att använda sig av samtycke i det offentligas verksamhet
• Rättslig grund för behandling
• GDPR i ljuset av offentlighets- & sekretesslagstiftningen
• Vad gäller för publicering av bilder på sociala medier mm?
• Dataskyddsombudets roll vid myndigheten
• Praxis och tillsynsarbete
• Lugnet efter stormen eller är det storm?

ARBETA SMIDIGT OCH PROFFSIGT I OFFICE

• Överblick Office 365
-- Introduktion/presentation till tjänsten Office 365
-- Onlinehantering av Office
• OneDrive för personlig lagring
-- Filhantering
-- Synkronisering
-- Arbeta samtidigt i dokument
• OneNote
-- Din digitala anteckningsbok
-- Koppling till/från Outlook
• Tips och trix i Word och Excel

SÅ HANTERAR DU BESVÄRLIGA PERSONER

• Karaktärsdrag som utmärker besvärliga personer
• Lär känna de olika typernas egenskaper
• Se svagheterna – förstå orsakerna
• Dina egna erfarenheter och förväntningar
• Kroppens reaktioner i en pressad situation
• Att välja rätt bemötande till rätt person
• Att vända negativ stress till positiv utveckling

OFFENTLIGEHTSPRINCIPEN OCH ALLMÄNNA HANDLINGAR

• Insyn i offentlig verksamhet
• Vad är en allmän handling?
• Hur kan offentlighetsprincipen begränsas?
• Vilka handlingar kan du lämna ut och till vem?
• Vem bestämmer vad som ska lämnas ut?
• Hur gör du om du anser att en handling inte ska utlämnas?
• Har en utomstående rätt att läsa min e-post?
• Är mina mappar och filer på datorn offentliga?
• Har alla som arbetar på en

HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN – VAD SÄGER FÖRVALTNINGSLAGEN?

• Grunderna för god förvaltning
• Vad innebär myndigheternas serviceskyldighet?
• Vilka allmänna krav finns på handläggning av ärenden?

SÅ FÅR DU ANDRA ATT LYSSNA MED HJÄLP AV RETORISKA VERKTYG

• Retoriska metoder för att påverka din omgivning
• Använda språket på ett effektivt sätt
• Argumentera framgångsrikt
• Koppla känslor till det du säger för att fånga intresset
• Utveckla ditt kroppsspråk och din röst
• Inspirera och engagera
• Använda retoriska erfarenheter ur verkliga livet
• Vinna förtroende och övertyga


Välkommen till 2 matnyttiga dagar med uppdateringar som är viktiga för dig som administratör i offentlig verksamhet!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se