Att leda i kris - onlinekurs

Deltagaravgift

Kontakta oss för offert; info@hjartum.se.


Med en intern online-utbildning bestämmer ni själva när den ska hållas!

Att leda i kristider - företagsanpassad onlinekurs

Hur kan du som ledare stå stadigt i kristider och förmedla stabilitet och styrka till dina medarbetare?

Målet med denna onlinekurs är att ge dig kompetensen att stå stabilt i ett krisläge, så att dina medarbetare känner trygghet. Du lär dig att förmedla en tydlig bild av hur krisen ser ut och hur den ska hanteras. Du får även viktiga verktyg för att hantera din egen oro i krisen.

Utbildningen omfattar en halvdag och anpassas till er verksamhets behov. Kontakta oss för offert och mer information på info@hjartum.se.


Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT HANTERA EN KRIS

• Vad innebär krisberedskap i er organisation?
• Tre principer i en kris:
- Ansvarsprincipen - chefer har samma ansvarsområden i krisen som i normaltillstånd
- Likhetsprincipen - chefer och medarbetare känner igen strukturerna även i en kris
- Närhetsprincipen - krisen hanteras där krisen finns

FÖRSTÅELSE FÖR MEKANISMER SOM TRIGGAS HOS MÄNNISKOR I EN KRISSITUATION

• Hur fungerar en hjärna som har gått in i krisläge?
• Vad kan jag förvänta mig av mina medarbetare när de står öga mot öga med krisen?

HUR BEMÖTER JAG MINA MEDARBETARES REAKTIONER PÅ KRISEN?

• Hur ska jag som chef hantera alla medarbetarnas irrationella beteenden i en krissituation?
• Hur får jag mina medarbetare mindre oroliga i ett krisläge?
• Vad gör att en individ blir mer rationell i en krissituation?

HUR SKA JAG LEDA MIG SJÄLV I EN KRIS?

• Hur säkerställer jag att mina beslut är baserade på analys och fakta?
• Metoder för att hantera min impulskontroll i ett krisläge så att jag som chef agerar rationellt

HUR SKAPAR JAG FOKUS PÅ DET FORTSÄTTA ARBETET I ETT KRISLÄGE?

• Metoder för att få organisationen att fortsätta med arbetsuppgifterna under krisen
• Hur säkerställer jag att inte alla bara ”tänker” kris?

INFORMATIONSHANTERING I EN KRIS

• Vad är viktigt för medarbetarna att få höra av sin chef?
• Att informera i en kris - balansen mellan krisinformation och operativ information

HUR SÄKERSTÄLLER JAG ATT VI GÅR STARKA UR KRISEN IN I EN NY VERKLIGHET?

• Fyra frågor att besvara i ett krisläge som tar organisationen genom krisen
• Använda krisen för att skapa utveckling och nya möjligheter


Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se