Att leda på distans - onlinekurs

Deltagaravgift

Kontakta oss för offert; info@hjartum.se.


Med en intern online-utbildning bestämmer ni själva när den ska hållas!

Att leda på distans - företagsanpassad onlinekurs

Hur skapar du teamkänsla, engagemang och motivation när den vardagliga, mellanmänskliga kontakten mestadels sker via en dataskärm?

Denna onlinekurs i distansledarskap lär dig att organisera ditt eget och medarbetarnas arbete på ett effektivt sätt, så att arbete på distans fungerar i praktiken och uppfattas som ett normalt arbetssätt. Du lär dig även att hitta den viktiga balansen mellan distansledarskap och ledarskap IRL.

Utbildningen omfattar en halvdag och anpassas till er verksamhets behov. Kontakta oss för offert och mer information på info@hjartum.se.


Innehåll

SYFTET MED DISTANSARBETE

• Hur får jag medarbetarna att förstå syftet med distansarbete?
• Så säkerställer du att alla tolkar distansarbete som ett normal sätt att arbeta

ATT FÅNGA UPP OLIKA INDIVIDER PÅ DISTANS

• Metoder för att se olika individers behov på distans
• Hur hanterar jag olika personligheter när jag leder på distans och medarbetarna distansarbetar?

HUR GER JAG BEKRÄFTELSE OCH FEEDBACK?

• Att ge konstruktiv feedback på ett bra sätt på distans
• Att lyfta en medarbetare genom feedback på distans

ATT MÖTA HINDER OCH SVÅRIGHETER

• Så skapar du en dialog med medarbetarna på distans
• Förmågan att se medarbetarens vardagliga utmaningar och problem vid distansledarskap

ATT SÄKERSTÄLLA ARBETSMILJÖN VID DISTANSARBETE

• Hur kan jag som chef säkerställa en god och säker arbetsmiljö när alla distansarbetar?
• Att skapa en trivsam arbetsmiljö vid distansarbete så att alla känner sig säkra och trygga

ATT SAMORDNA RESURSER VID DISTANSARBETE

• Hur ska jag som ledare säkerställa att alla i teamet levererar på acceptabla nivåer i rätt tid?
• Metoder för att få ”flow” i processerna

TIPS OCH RÅD FÖR ATT COACHA TEAMET PÅ DISTANS

• Saker att tänka på som ledare vid distansledarskap

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se