Att leda team i offentlig verksamhet

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 8.980 kronor per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 - betala för 3!

Tider:
Dag 1: 9.30 - 16.30
Dag 2: 9.00 - 16.00


 • Boka 7 - 8 maj 2020
  Stockholm
  Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, centrala Stockholm
 • Boka 11 - 12 nov 2020
  Stockholm
  Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, centrala Stockholm

Så skapar och leder du ett välfungerande team!

Att leda ett team inom offentlig verksamhet innebär att du ansvarar för att din grupp bidrar till organisationens måluppfyllelse och ytterst medborgarnas krav på information och service. Utbildningen lär dig hur du skapar och leder ett team, där alla vet vad som ska göras, vem som ska göra det och varför det är viktigt att det görs. 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som ledare inom offentlig verksamhet. Du kan t ex leda ett team, ett arbetslag, en enhet eller en avdelning. Du kan också leda ett projekt eller liknande gruppering.

Målsättning
Målet är att du ska lära dig skapa motiverade, effektiva och välfungerande team. Du lär dig bl a om:

 • hjärnans mekanismer och hur du använder dessa i ledarskapet
 • ledarverktyg som fungerar i offentlig verksamhet
 • hur du ökar engagemang och motivation i teamet
 • att parera svårigheter och konflikter som kan uppstå i team
 • att hantera stress och bevara din egen personliga hållbarhet
Välkommen till en utbildning som med avstamp i neuroledarskap ger dig konkreta verktyg för ökad motivation, arbetsglädje och personligt ansvarstagande i ditt team!


INNEHÅLL

SÅ LEDER DU MED NEUROLEDARSKAP

Neuroledarskap handlar om hjärnans grundmekanismer och hur dessa med konkreta verktyg kan påverkas. När du som ledare förstår dessa mekanismer har du stora möjligheter att öka motivation, arbetsglädje och personligt ansvarstagande i ditt team.
• Hjärnans behov av tydliga visioner och målbilder
• Hjärnans genetiska kortsiktighet
• Så skapar du ett klimat där människor känner sig motiverade att utveckla sin fulla potential

SKAPA ENGAGEMANG OCH UTVECKLING I TEAMET

Vilka faktorer finns som påverkar samspel och effektivitet i ett team? Vilken roll spelar du som ledare? Här får lära dig hur du gör för att leda ditt team mot hög prestation och stort engagemang, utan att tumma på arbetsglädjen.
• Roller och relationsdynamiska processer
• Utveckla tillit och gemenskap i teamet
• Så blir gruppen ett välfungerande team
• Konstruktiv feed-back-kultur

ATT LEDA I OFFENTLIG VERKSAMHET

Vad är utmärkande för att vara ledare inom offentlig verksamhet och vilka särskilda krav ställs på dig? Här går vår specialist Lars Skoglund igenom förutsättningar och ramar som är avgörande för att du ska lyckas i uppdraget som ledare.
• Formalia och regelverk - skiljelinjer och gråzoner mellan politiker/tjänstemän, beslutsfattande/styrning, kunder/brukare
• Uppdrag och mandat - förvalta vs utveckla och förbättra verksamheten
• Fundament och innehåll i ledarrollen - omvärldsspanare, värderingsbärare, dirigent mm

NEUROKOMMUNIKATION

Under detta avsnitt bygger du upp din kommunikationsförmåga och lär dig att tala på mottagarspråk, vilket gör att du bättre når fram till andra. Du får även lära dig att hantera svåra kommunikationssituationer och får tillgång till konkreta verktyg som öppnar upp för lösningar.
• Det goda samtalet
• Konsten att sälja ideer och nå fram
• Att coacha andra till beteendeförändringar

ATT HANTERA SVÅRIGHETER I TEAMET

Även i de mest samspelta team kan det uppstå gnissel i maskineriet. Rätt hanterat behöver det dock inte bli ett stort problem. Här lär du dig när du ska agera, hur du bäst agerar och hur du förebygger att det händer.
• Empatisk kommunikation som nyckel att nå fram i konfliktsituationer
• Konsten att hålla emotionell distans
• Konflikter som sakfrågor och källa till utveckling

PERSONLIG HÅLLBARHET

Som ledare är det lätt att glömma bort att ta hand om sig själv så att man håller i längden. I detta avsnitt får du kunskap om hur du långsiktigt vårdar din mentala hälsa och prestationsnivå i en tid som kännetecknas av snabb takt och komplexitet.
• Hantera stress och skapa en hållbar balans
• Att göra personliga bokslut
• Så får du emotionell kontroll i tillvaron
• Träna din kreativitet och minnesförmåga genom medveten närvaro


Upplägg
Dagarna leds av utbildningsledare Jana Söderberg, som medverkar under hela utbildningen. Avsnittet Att leda i offentlig verksamhet leds av Lars Skoglund, specialist inom ledarskap i den offentliga sektorn. Föreläsningar och genomgångar blandas med praktiska övningar genom hela utbildningen.


 

 

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se