Att leda utan att vara chef

Deltagaravgift

8.980 kronor per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 kl 09.30-16.30
Dag 2 kl 09.00-16.00


 • Boka 16 - 17 sep 2020
  Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Boka 8 - 9 okt 2020
  Göteborg
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare
 • Boka 15 - 16 okt 2020
  Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Boka 22 - 23 okt 2020
  Malmö
  Centralt i Malmö, lokal meddelas senare
 • Boka 19 - 20 nov 2020
  Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Boka 1 - 2 dec 2020
  Göteborg
  Centralt i Göteborg, lokal meddelas senare

Så leder du andra - utan att vara formell chef

Utbildningen Att leda utan att vara chef är framtagen för dig som ska leda t ex en grupp eller ett projekt och behöver verktyg för att kunna ta dig an ledarrollen fullt ut. Utbildningen ger dig en helhetsbild av ledarskapsrollen och lär dig att använda praktiska verktyg för ett tydligt och professionellt ledarskap.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som ska bli eller nyligen har blivit ledare. Du kan t ex leda grupper eller projekt, enheter eller arbetslag, tillfälliga team eller permanenta grupperingar. Utbildningen passar även för dig som har arbetat en tid som ledare, men som inte fått tillfälle att lära dig den viktiga basen inom ledarskap och behöver få den på plats för att öka förståelsen för ledarskapet.

Målsättning:
Målet är att du bl a att du ska lära dig om:

 • Vad förväntas av mig i ledarrollen?
 • Att leda kollegor - inte en i gänget längre
 • Gruppdynamik och spelregler i gruppen
 • Vikten av att vara delaktig som ledare
 • Kommunikation i ledarskapet
 • Prioritering och delegering
 • Jobbiga samtal och konflikter
 • Att coacha fram till målet


INNEHÅLL

ATT LEDA ANDRA – LEDARROLLEN

• Att leda utan att vara chef
• Ledarskapets grunder
• Tydlighet i ledarskapet
• Chef men inte ledare och tvärtom. Vad är skillnaden?
• Vad förväntas av dig i rollen som ledare?

LEDARSKAPET – VÅGA VARA LEDARE!

• Proaktiv eller reaktiv i mitt ledarskap
• Ledare, men kanske inte en i gänget längre?
• Hitta dig själv i ditt ledarskap

BYGGA TEAM – VAD SKILJER EN ARBETSGRUPP FRÅN ETT VINNANDE TEAM?

• Att skapa framgångsrika team
• Grupprocesser och gruppens utveckling
• Att anpassa mitt ledarskap till gruppens behov
• Vikten av delaktighet som ledare
• Roller i gruppen, få olikheter att bli en tillgång
• Gruppdynamik och effektivitet i arbetsteamet

PRAKTISKA LEDARVERKTYG

• Mål och målstyrning, med teamet i fokus
• Att sätta mål som teamet VILL nå
• Förankra förändringar och få med dig gruppen
• Motivation, inre och yttre

JOBBA MINDRE, HINN MER

• Effektivt ledarskap
• Prioritering, vad är viktigt och vad är bråttom?
• Delegering och uppföljning

ATT HANTERA KONFLIKTER PÅ VÅRA ARBETSPLATSER

• Att identifiera en konflikt
• Varför uppstår konflikter och är de bara av ondo?
• Konfliktens 4 faser
• Då ökar risken för konflikter
• Lös konflikterna när de är små
• Vilket ansvar har ledaren?

SVÅRA SAMTAL

• Förbereda och genomföra svåra samtal, med omtanke
• Ge och få feedback, feedback-trappan
• Jag-budskapet
• Att hantera olika personligheter och beteendestilar
• Aktivt lyssnande
• Vikten av att följa upp och finnas till hands efteråt
• Tips och praktiska exempel

COACHNING - ATT FÅ MEDARBETARE ATT VÄXA

• Coacha, handleda eller leda? Hur vet jag vilket?
• Coachande ledarskap och ett coachande förhållningssätt. Hur gör jag?
• Nuläge och önskat läge
• Att skilja på sina egna behov och den som coachas
• Fallgropar vid coachning 

LEDARSKAP ÄR KOMMUNIKATION

Kommunikation är en av hörnstenarna inom ledarskap och är tätt förknippat med alla delar i utbildningen. Därför återkommer kommunikationen genom hela utbildningen och vävs in i övriga avsnitt. Du kommer bl a att lära dig:
• Framföra ditt budskap så mottagaren förstår
• Skapa meningsfullhet och motivation i gruppen
• Få med dig andra i dina beslut
• Utveckla ditt sätt att argumentera och diskutera
• Hur kroppsspråk och röst kan påverka
• Kommunicera effektivt


Nästa steg i din ledarutveckling

Nästa steg för dig som går denna kurs och vill vidareutveckla din ledarskapsförmåga är att gå någon av utbildningarna Att leda utan att vara chef - steg 2 eller Certifierad ledare.


Sagt av deltagaren Emma Kimari Olsson, Affärsstöd Sprinklerservice, Imtech VS-teknik AB efter utbildningen:

"Engagerande och kunnig föreläsare. Hon tog sig tid att lyssna på deltagarnas frågor och funderingar och gav konkreta exempel på hur man skulle kunna hantera vissa generella situationer oavsett vilken typ av verksamhet man arbetar inom.

Skönt med en ledarskapsutbildning som inte inriktar sig mot lönesättande chefer, vilket skalar bort information som inte är av vikt för arbetsledare, projektledare och andra ledare som inte innehar chefstitel.

Ett tydligt och bra upplägg vilket gjorde att vi alla kunde hänga med och kände att vi kunde implementera kunskaperna och de olika arbetsmetoderna i våra egna verksamheter, oavsett om man jobbar inom privat sektor eller offentlig.

Det var tydligt att Malin hade stor erfarenhet inom området ledarskap och man fick förtroende för henne snabbt.

Mkt bra med så blandad deltagargrupp vilket gjorde att man fick större förståelse för att alla organisationer, oavsett bransch, har liknande utmaningar när det kommer till ledarskap. Jag gick ifrån kursen med ett stort leende!"


Sagt av deltagare från Dellner Couplers efter utbildningen:

"Jättebra utbildning med en duktig föreläsare som verkligen fångade intresset och kunde koppla mot egna erfarenheter. 
Jättebra anordnat med mat, fika och allt som behövdes för utbildningen. 
Tar med mig hur man ska tänka och agera som ledare ur flera olika synvinklar både uppåt och nedåt och utifrån det kunna leda på ett tillfredställande sätt. " 
Rasmus Sjöberg, Global sälj och utvecklingsingenjör, Dellner Couplers AB

"Mycket egen erfarenhet, många tydliga exempel. Jag känner mig också mer bekväm i min roll som ledare eftersom jag fick en del bekräftat som jag redan visste och en del upptäckte jag att jag behöver arbeta med hos mig själv. Två bra dagar med mycket handfasta tips och en del diskussioner. Lagom blandning. "
Kristina Ullbors Team leader, Technical writer, Dellner Couplers AB

"Har aldrig varit på en kurs som man känt så bra medverkan och förståelse för. Väldig bra och engagerad föreläsare! Otroligt kompentent och trevlig person."   
Per Westin, Team Leader / Mekanisk konstruktör, Dellner Couplers

Leda utan att vara chef 

På många arbetsplatser finns behov av medarbetare som kan leda utan att vara chef. Team- eller projektledare och samordnare är ledarskapsbefattningar du kan inneha utan att ha en officiell chefstitel. Dessa är viktiga poster som kräver människor som har förmåga att motivera och engagera sina kollegor till att göra ett bra jobb. 

För att kunna leda utan att vara chef krävs det dock vissa grundläggande kunskaper i ledarskap. Du behöver veta vad det innebär att var ledare och förstå skillnaden mellan ledarskap och chefskap. Du måste kunna bygga upp goda relationer till dina kollegor och skapa en fungerande kommunikation som bygger på ömsesidig respekt så att kollegorna får förtroende för dig och låter sig ledas och guidas till att göra ett bra arbete. En chef måste de följa men är du ledare utan att var chef måste du få människor att vilja följa. Ledarskap är något du kan lära dig och arbeta för att utveckla. 

En ledarskapsutbildning är ett bra sätt att skaffa kunskaper och är utvecklande för ledarskapet och kan dessutom ge större självförtroende och trygghet i arbetet med att leda utan att vara chef.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se