Avhysningsärenden

Deltagaravgift

5.980 kronor per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tid:
09.15-16.00


  • Boka 24 sep 2020
    Stockholm
    Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city

Viktig kurs för bostadsbolag

Ofta upplevs lagstiftningen om avhysning som svårtolkad. Vad säger t ex lagtexten om förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst? Hur genomförs en vräkning i praktiken? Hur gör du vid en tvist? Kursen går igenom de lagar som reglerar avhysning och hur du löser problem som kan uppstå med bl a betalningsförelägganden, handräckning och yrkanden.

Målgrupp:
Kursen riktar sig till dig som arbetar med bostadsfrågor och som vill lära dig att hantera avhysningsfrågor. Du vill kunna hantera ansökningar om avhysning från både hyreslägenheter, bostadsrätter och kommersiella lokaler. Du kan t ex vara fastighetsägare, förvaltare, uthyrare eller medarbetare i fastighetsföretag.

Målsättning:
Kursens mål är att lära dig om de lagar och regler som styr avhysning från både hyreslägenhet, bostadsrätt och kommersiella lokaler. Du lär dig bl a om:

  • Jordabalken och förhållandet mellan hyresvärd/hyresgäst
  • Hyresrätten förverkas - vad säger lagen?
  • Uppsägning av kontrakt - när kan det ske?
  • Betalningsföreläggande, vräkning och tvister


INNEHÅLL

VAD SÄGER LAGEN?

• Genomgång av de viktigaste bestämmelserna som styr förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst i jordabalken
• Hyresrätten förverkas
• För sent betalda hyror
• Otillåten andrahandsuthyrning
• Smygkontorisering
• Ohyra / Störningsproblem
• Brottslig verksamhet
• Otillåtet användande av hyresrätt
• Uppsägning av kontrakt
• Återvinningsfrister
• Underrättelser till sociala myndigheterna

EFFEKTIV HANDLÄGGNING AV BETALNINGSFÖRELÄGGANDE

• Varningar och inkassokrav
• Ansökan om betalningsföreläggande
• Effektiv delgivning, inkl delgivning i egen regi
• Återvinning och överklagande
• Bestridande och vad som händer därefter

ANSÖKAN OM VRÄKNING/HANDRÄCKNING HOS KRONOFOGDEMYNDIGHETEN

• Hyresrätten har förverkats på grund av ett eller annat skäl, hur ansöker man om avhysning?
• Särskild eller vanlig handräckning

EFFEKTIV HANDLÄGGNING AV STÖRNINGS- OCH AVHYSNINGSÄRENDEN

• Handläggning av svåra och tvistiga hyresfordringar
• Hur snabbt ska innehavaren flytta?
• Hur går du vidare i praktiken?
• Avslutande diskussion


Varmt välkommen till kursen Avhysningsärenden!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se