Grundkurs i bokföring

Deltagaravgift

7.980 kronor per person. Luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation ingår. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1: 09.15-16.30
Dag 2: 09.00-16.00


 • Boka 14 - 15 okt 2020
  Stockholm
  Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city

Lär dig sköta den löpande bokföringen!

Kursen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver för att kunna sköta ett företags löpande bokföring. Du lär dig ekonomiska grundbegrepp, hur du bokför inköps- och försäljningsfakturor, löner och personalkostnader samt enklare affärshändelser. Du lär dig om moms, skattekonto och skattedeklaration och vilka krav som ställs från Skatteverkets sida.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som behöver lära dig grunderna i bokföring. Du kan t ex arbeta med andra saker idag och vill ta första klivet till att arbeta som ekonomiassistent. Eller kanske driver du ett eget företag och vill spara både tid och pengar genom att sköta den enklare bokföringen själv. Kursen är en grundkurs och därför måste du inte ha några tidigare kunskaper inom bokföring.

Målsättning:

Kursens mål är att lära dig grundläggande praktisk bokföring, så att du kan sköta ett företags löpande bokföring. Målet är bl a att du ska lära dig:

 • Hur bokföringen är uppbyggd
 • Om baskontoplan och kontoklasser
 • Hur löpande bokföring går till
 • Ekonomiska termer och begrepp
 • Utgående och ingående moms
 • Praktisk bokföring vid försäljning, inköp, löner och personalkostnader
 • Om skattekonto och skattedeklaration

Efter genomförd kurs erhålls diplom som tydligt visar dina nya kunskaper!


INNEHÅLL

BOKFÖRINGENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD

• Bokföringslagen
• Baskontoplanen
• Kontoklasser
• Bokföringens grunder
• Resultat- och balansräkning
• T-konton
• Löpande bokföring
• Räkenskapsår
• Kontering av affärshändelser

EKONOMISKA GRUNDBEGREPP

• Intäkter och kostnader
• Inbetalningar och utbetalningar
• Inkomster och utgifter
• Omsättning
• Avskrivningar och periodiseringar
• Resultatbegrepp
• Tillgångar, skulder och eget kapital

MOMS

• Momspliktig handel
• Utgående och ingående moms
• Skattepliktiga varor och tjänster
• Momssatser
• Moms vid handel inom EU
• Moms vid import från land utanför EU
• Var hittar jag information om moms?

PRAKTISK BOKFÖRING – FÖRSÄLJNING OCH INKÖP

• Fakturering av kunder
• Mottagna leverantörsfakturor
• Kundreskontra och leverantörsreskontra
• Krav på innehåll i fakturor
• Kredittid
• Kreditfakturor
• Bokföring av intäkter och utgående moms
• Bokföring av kostnader och ingående moms
• Bokföring av in- och utbetalningar
• Fakturajournaler
• Bokföring av utlägg mm
• Avstämningar

PRAKTISK BOKFÖRING – LÖNER OCH PERSONALKOSTNADER

• Lönekostnader
• Personalens källskatt
• Arbetsgivaravgifter
• Bokföring av personalkostnader
• Hantera personalens resor och utlägg

SKATTEVERKET – VAD SKA REDOVISAS OCH NÄR?

• Skattekontot – så fungerar det
• Skattedeklarationen
• Att bokföra mot skattekontot
• Datum att hålla koll på
• Inbetalning och redovisning av arbetsgivaravgifter och källskatt
• Inbetalning och redovisning av moms
• Kontrolluppgifter
• F-skatt
• Kvartalsrapport och periodisk sammanställning

FÖRELÄSNINGAR BLANDAS MED ÖVNINGAR UNDER BÅDA DAGARNA


Välkommen till en praktisk bokföringskurs!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se