Certifierad ledare

Deltagaravgift

11.980 kronor per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1: 09.30-16.30
Dag 2: 09.00-16.00


  • Boka 12 - 13 nov 2020
    Stockholm
    Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare


Fördjupningsutbildning för ledaren

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill ha fler verktyg för att kunna genomföra det du vill i ditt ledarskap. Ibland fastnar man i gamla hjulspår, möter motstånd i organisationen eller så räcker tiden helt enkelt inte till - alla är exempel på hinder för utveckling i ledarskapet. Välkommen till en utbildning som hjälper dig att parera hinder och skapa förändring när du behöver det så att ditt ledarskap fortsätter att utvecklas.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som arbetat en tid som ledare. Du vill få fler ledningsredskap, så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare och enklare möta behoven från medarbetare och organisation, utan att göra avkall på din egen utveckling.

Målsättning:
Utbildningens mål är att du ska utveckla både ditt ledarskap och de egenskaper hos dig som gör dig till en ledare.
Du lär dig bl a om:

  • Din uppgift som ledare - ramar som styr
  • Proaktivt ledarskap - att möta behov i förväg
  • Dina värdegrunder, behov och drivkrafter
  • Jobba smartare som ledare - spar tid
  • Chefskap och ledarskap - att balansera mellan makt och ledning

Certifiering:
Sista dagen är det certifiering. Eftersom dina nya kunskaper i ledarskap kontinuerligt stäms av under utbildningens gång krävs inget prov för att bli certifierad, men det förväntas av dig att du är aktiv under utbildningen och delaktig i avstämningarna.


INNEHÅLL


DITT PERSONLIGA LEDARSKAP

LEDARROLLEN - MIN UPPGIFT SOM LEDARE

• Ledarskap – en egen profession
• Ramar och förväntningar
• Reaktivt vs proaktivt ledarskap
• Skapa tydlighet och förutsägbarhet
• Värdegrunder

HITTA DIN UNIKA OCH PERSONLIGA LEDARSTIL

• Vem är jag i mitt ledarskap och varför?
• Mina behov och drivkrafter
• Mod och ledarskap - Våga vara ledare!
• Flockbeteende
• Chef, inte kompis


LEDAREN OCH MEDARBETARNA

ATT LEDA FRAMGÅNGSRIKA GRUPPER

• Gruppdynamik
• Alla personligheter behövs
• Grundläggande behov hos medarbetaren
• Effektiv kommunikation
• Ledarskap är kommunikation

HÖGPRESTERANDE OCH NÖJDA MEDARBETARE

• Faktorer som påverkar våra möjligheter att prestera
• Ge och få feedback, feedbacktrappan
• JAG-budskapet
• Dramamodellen - att stötta istället för att hjälpa
• Perspektivmodellen


VIDAREUTVECKLING AV LEDARSKAPET

EFFEKTIVISERA DITT LEDARSKAP - FRIGÖR TID

• Jobba smartare - inte snabbare
• Beslutsfattande och styrning som gör att du hinner mer
• Så vågar du prioritera och ifrågasätta
• Ta tag i problem och konflikter som stjäl tid
• Måste du göra allt själv? Att våga låta andra växa

CHEFSKAP KONTRA LEDARSKAP

• Inte bara ledare utan också chef
• Din formella position
• Balansakten mellan makt och ledning
• Resultatkrav
• Chefsåret

NEUROLEDARSKAP

• Led bättre genom att förstå hur hjärnan fungerar
• SCARF-modellen - checklista för att minimera rädslor och stress i din grupp
• Mål- och förändringsarbete på hjärnans villkor


DIN PERSONLIGA HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN - DITT FRAMTIDA LEDARSKAP

• Vad behöver du utveckla vidare i ditt ledarskap?
• Planera din utveckling
• Utforma en konkret handlingsplan


CERTIFIERING OCH UPPSUMMERING


Välkommen till en utbildning som ger verktyg för ett modigt ledarskap i världsklass!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se