Ekonomiassistentdagarna

Utvecklas i rollen som ekonomiassistent

Att vara ekonomiassistent är ett mångfacetterat yrke och ofta faller en mycket blandad kompott av uppgifter på ditt bord. Här får du en värdefull uppdatering om vad som är på gång just nu inom områden som är viktiga för dig och din yrkesroll.

Målsättning:
Målet är att uppdatera dig inom följande viktiga och högaktuella områden:
• Lära dig praktiskt användbar juridik
• Göra mer i företagets bokslutsarbete
• Veta mer om digitaliseringens påverkan
• Hänga med i framtidens betalningar - e-kronan
• Få energi-tips av Jesper Caron!

Välkommen till 2 dagar - speciellt framtagna för dig som är ekonomiassistent!


INNEHÅLL

EKONOMIASSISTENTENS JURIDISKA REGELVERK

• Att sluta ett avtal - vad ska du tänka på?
• Vilken juridisk verkan har en offert/bekräftelse?
• När uppstår avtalsbundenhet?
• Hur förhåller sig standardavtal till köplagarna?
• Vem har behörighet att teckna olika avtal?
• Hur ska ni skydda er mot andras obestånd?
• Vilka betalningsvillkor är lämpliga?
• Vad händer när konkursen är framme?
• När kan ett personligt betalningsansvar uppstå för bolagets företrädare?


TA STÖRRE ANSVAR I BOKSLUTSARBETET

• Lagar som styr bokslutet; bokföringslag, årsredovisningslag, aktiebolagslag, inkomstskattelag m fl
• K2- och K3-aktiebolag - vi visar skillnaderna

PRAKTISKT BOKSLUTSARBETE

• Avstämning av balansposter
• Värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar
• Avskrivningar och andra periodiseringar
• Eget kapital, skulder och obeskattade reserver
• Bokslutsdispositioner
• Redovisning av egen skatt i aktiebolag
• Årets resultat

ÅRSREDOVISNINGENS INNEHÅLL OCH UPPSTÄLLNINGSREGLER

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning, balansräkning, noter
• Finansieringsanalys / kassaflödesanalys
• Nyckeltal, obligatoriska och andra


DIGITALISERINGEN - VAD INNEBÄR DEN FÖR MIN YRKESROLL SOM EKONOMIASSISTENT?

• Vikten att förändra sitt arbetssätt
• Digitaliserade flöden
• Vad innebär digitaliseringen för:
-Bokföringen
-Kundreskontran
-Leverantörsreskontran
-M fl
• Hur gör man praktiskt?
• Vad blir kvar att göra manuellt?
• Var är kontrollen / avstämningen?
• Hantera utbetalning, inbetalning, kontoutdrag digitalt


FRAMTIDENS BETALNINGAR - E-KRONAN

Riksbanken undersöker möjligheten att ge ut elektroniska pengar - e-kronor - som ett komplement till kontanter.
• Hur har utvecklingen på betalningsmarkanden sett ut?
• Varför utreder Riksbanken en e-krona?
• Hur är en e-krona tänkt att fungera?
• Vilka egenskaper och funktioner skulle en e-krona kunna ha?
• Hur långt har projektet kommit och hur kommer arbetet att se ut framöver?


LADDA BATTERIERNA - FRIGÖR DIN INRE STYRKA!

• Strategier för att ta dig dit du vill
• Utplåna dina begränsningar
• Besegra dina rädslor
• Finn din inre passion och styrka
• Utmana din framtid!


Varmt välkommen till Ekonomiassistentdagarna - med fokus på utveckling för dig i rollen som ekonomiassistent!
Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :