Excel - onlinekurs

Deltagaravgift

Kontakta oss för offert; info@hjartum.se.


Med en intern online-utbildning bestämmer ni själva när den ska hållas!

Lär er att använda Excel på bästa sätt - anpassade onlinekurser

Excel är ett mycket användbart program och fyllt av funktioner och finesser - bara man vet hur man ska använda dem!

Passa på att gå en online-kurs i Excel och välj ut de delar som ni har behov av! Kurserna anpassas efter er och kan läggas upp från t ex en halvdag till en heldag. Kontakta oss för offert och mer information på info@hjartum.se.


Exempel på onlinekurser i Excel

Grunderna i Excel

 • Introduktion till Excel
 • Arbetssätt
 • Kopiera, flytta, listra in special
 • Tal-, tecken- och cellformat
 • Utskriftsformat
 • Formler
 • Tabeller
 • Jobba tillsammans med andra Office-program
 • Rensa dubbletter
 • Låsa celler för inmatning och att använda lösenord
 • Skapa olika rapporter
 • Så använder du Pivottabeller
 • Att spara tid med makron

 

Excel för dig som är ekonom

 • Genomgång av praktiska funktioner, t ex SUMMA.OM, AVRUNDA, NUVÄRDE, ANTAL.OM, LETARAD och ÄRFEL
 • Konstruera egna formler
 • Importera, exportera, länka -arbeta från/till olika källor och ekonomisystem
 • Lär dig använda Pivottabeller
 • Så lägger du till ett pivotdiagram
 • Skydda dina data
 • Spela in och använda makron
 • Anpassade Excel-funktioner med hjälp av makron
 • Skapa överskådliga ekonomiska rapporter och diagram
Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se