Excel för ekonomer

Deltagaravgift

9.980 kronor per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider
Dag 1: 9.15-16.30
Dag 2: 9.00 -16.00


 • Boka 10 - 11 nov 2020
  Stockholm
  Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city

Excelkurs för ekonomer - använd de smarta verktygen!

Som ekonom använder du Excel ofta, men känner du till alla praktiska verktyg som underlättar ditt arbete? Här får du kunskap om just de funktioner som du som ekonom behöver.

Efter kursen Excel för ekonomer kommer du att veta t ex vilka redskap du ska använda för att enkelt sortera och söka fram relevant information, hur du använder matematiska funktioner och hur du skapar praktiska ekonomiska rapporter.

Målsättning:
Målet är att lära dig hur du som ekonom bäst använder Excel för att söka, hämta, bearbeta och sammanställa data och information. Du får t ex kunskap om:

 • Matematiska och finansiella funktioner
 • Konstruktion av avancerade formler
 • Länkning av data från webb och andra källor
 • Användning av Pivottabeller
 • Skydd och kontroll av data
 • Skapa genomtänkta rapporter

Ta med din egen dator till Excelkursen - praktisera det du lärt dig direkt i egna filer!


INNEHÅLL

Repetition av viktiga grunder i Excel

• Anpassa verktygsfälten så de passar med dina behov
• Vad du behöver veta om celler – skydda, namnge, cellformat
• Samarbete mellan blad, påverka och justera flera kalkylblad samtidigt
• Viktiga förändringar mellan programversionerna 2007, 2010 och 2013

Praktiskt användbara funktioner som sparar tid

• Matematiska funktioner, tex SUMMA.OM, ABSOLUT, AVRUNDA, AVKORTA HELTAL
• Finansiella funktioner, t ex NUVÄRDE, SLUTVÄRDE, AMORT, BETALNING
• Statistiska funktioner, t ex ANTAL, ANTAL.OM, MEDEL, STDAV.P
• Sökfunktioner och referensfunktioner, t ex LETARAD, PASSA, INDEX
• Informationsfunktioner, t ex ÄRTOM, ÄRFEL, ÄRTAL

Formler - utför beräkningar, returnera information, testa villkor mm

• Konstruera avancerade formler
• Beräkningsoperatorer
• Beräkningsordning
• Funktioner och kapslade funktioner
• Referenser, namn
• Visa och dölja formler
• Aktivera eller inaktivera funktionen Komplettera automatiskt

Importera, exportera och länka

• Att jobba från / till olika källor och ekonomisystem
• Interagera med andra Office-program
• Länka data från webben direkt till dina beräkningar, t ex aktuella räntor
• Länkning som automatiskt uppdaterar data inom och mellan arbetsböcker
• Konsolidering och disposition av stora mängder data

Pivottabeller - bästa hjälpen för att analysera data ur olika synvinklar

• Hämta information från stora mängder data på enkelt sätt
• Gör delsummor av numeriska data
• Skapa anpassade beräkningar och formler
• Summera data efter kategorier och underkategorier, t ex kan du gruppera olika datum till kvartal eller alla personer som hör till samma enhet
• Flytta rader till kolumner och kolumner till rader
• Skapa en pivottabell från kalkylbladsdata eller extern datakälla
• Sök poster samt gör urval av data med hjälp av filter och avancerat filter
• Använd utsnitt för snabbare filtrering och överskådlig visning av aktuellt filtreringsläge
• Lägga till ett pivotdiagram

Kontrollera och skydda dina data i Excel

• Rensa ut dubbletter
• Kontrollera att formlerna i ditt Excelark är korrekta
• Låsa vissa celler för inmatning
• Använda lösenord

Makron - automatisera återkommande uppgifter

• Spela in och kör ett makro i Excel
• Spara makron så de blir tillgängliga i alla dina arbetsböcker
• Säkerhetsinställningar för makron
• Egenanpassade Excel-funktioner med hjälp av makron

Skapa överskådliga och snygga rapporter

• Skapa olika rapportnivåer via vyhanteraren och dispositioner
• Summera data på olika nivåer
• Villkorsformatering - använd färger, ikoner, pilar mm för att öka tydligheten
• Så enkelt skapar du diagram i Excel
• Animering av Exceldiagram i PowerPoint


Lär dig att använda Excels alla praktiska verktyg för dig som arbetar med ekonomi! Välkommen till kursen Excel för ekonomer!


Excel kan användas på en mängd olika sätt inom ekonomins värld. Du kan t ex räkna ut avskrivningen för en redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient, få fram det framtida värdet på en investering eller filtrera ett dataområde baserat på villkor du anger. 

Möjligheterna är nästintill oändliga och i många fall tidsbesparande och roliga att arbeta med. Att lära sig mer om Excel är helt enkelt ett enkelt sätt att utvecklas som ekonom, då du låter Excel göra grovjobbet åt dig, och du får mer tid över till annat!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se