Grundkurs i Excel

Deltagaravgift

8.980 kronor per person. Luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation ingår. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 kl 09.15-16.00
Dag 2 kl 09.00-16.00

Föreläsarens nya Excelbok ingår i kursavgiften! • Boka 24 - 25 nov 2020
  Stockholm
  Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city

Grundkurs i Excel som underlättar din arbetsvardag!

Känner du att du inte hanterar kalkylprogrammet Excel på det sätt som du skulle önska? Mycket av din tid kanske går åt till att utföra arbetsmoment manuellt för att du inte känner till programmets möjligheter? Excel innehåller mängder av tidsbesparande funktioner som kan hjälpa dig, om du bara känner till hur du ska göra! Kursen Grundkurs i Excel lotsar dig genom grunderna i Excel, så att du förstår ”tänket” och sedan lättare kan tillgodogöra dig finesserna.

Målgrupp:
För dig som kan en del i Excel eller är självlärd och vill lära dig grunderna plus de viktigaste funktionerna. Kursen utgår från senaste versionen i Excel, men att det går bra att delta även om du har en äldre version.

Målsättning:
Målet med Excelkursen är att du ska förstå och hantera både grundfunktioner och mer avancerade funktioner i Excel. Du lär dig bl a:

 • Nyheter i Excel
 • Noggrann genomgång av grunderna
 • Praktiska funktioner för t ex beräkning, sökning, text- och informationshantering
 • Enkel hantering av olika register med hjälp av tabeller
 • Automatisering av återkommande uppgifter
 • Kontroll och skydd av data

Ta med din egen dator till kursen - praktisera det du lärt dig direkt i egna filer!


INNEHÅLL

NYHETER

• Nytt gränssnitt
• Versionshantering
• Snabbåtkomstfältet
• Back-stage-vyn
• Teman

VERSIONER - EXCEL 2010/2013/2016

• Introduktion
• Programfönstret, användargränssnitt
• Genomgång av arbetssättet
• Snabbanalys/snabbfyll (2013)

GENOMGÅNG AV GRUNDERNA

• Kopiera och flytta på olika sätt
• Klistra in special med förhandsgranskning
• Absoluta och relativa cellreferenser
• Justera, talformat och teckenformat
• Hantera datum
• Cellformat, skapa egna cellformat

UTSKRIFTER

• Utskriftsområden, sidbrytning
• Anpassa till sidan
• Sidhuvud och sidfot
• Marginaler
• Utskriftsformat

SKAPA ENKELT EGNA FORMLER

• Skrivmetoden
• Klickmetoden
• Prioritering av räknesätt
• Autosumma

PRAKTISKT ANVÄNDBARA FUNKTIONER SOM SPAR TID

• Beräkning
• Sökning
• Information
• Statistik
• Text
• Logik

HANTERA REGISTER ENKELT I EXCEL

• Så använder du tabeller
• Sortera text, tal, datum, tider mm
• Använd sökfunktionen för att snabbt hitta tal och text
• Snabbfyll för att t ex lägga till samma domän efter namn
• Lägg till mera data
• Filtrera med hjälp av utsnitt

IMPORTERA, EXPORTERA OCH LÄNKA

• Att jobba från / till olika källor och system
• Interagera med andra Office-program
• Länka data från webben
• Länkning som automatiskt uppdaterar data

KONTROLLERA OCH SKYDDA DITT INNEHÅLL

• Rensa ut dubbletter
• Kontrollera att formlerna i ditt Excelark är korrekta
• Låsa vissa celler för inmatning
• Använda lösenord

SKAPA ÖVERSKÅDLIGA OCH SNYGGA RAPPORTER

• Skapa olika rapportnivåer via vyhanteraren och dispositioner
• Summera data på olika nivåer
• Villkorsformatering - använd färger, ikoner, pilar mm för att öka tydligheten
• Så enkelt skapar du diagram
• Animering av Exceldiagram i PowerPoint

BRA ÖVERSIKT MED HJÄLP AV EN PIVOTTABELL

• Se information på enkelt sätt
• Gruppera efter kategorier och underkategorier, t ex alla personer som hör till samma enhet
• Flytta rader till kolumner och kolumner till rader
• Sök poster samt gör urval med hjälp av filter
• Använd utsnitt för snabbare filtrering och överskådlig visning

MAKRON - AUTOMATISERA ÅTERKOMMANDE UPPGIFTER

• Spela in och kör ett makro
• Spara makron så de blir tillgängliga i alla dina arbetsböcker
• Säkerhetsinställningar för makron
• Egenanpassade Excel-funktioner med hjälp av makron


Välkommen till Grundkurs i Excel där du lär dig att använda programmet från grunden - inkl många finesser!


Är du ekonom och vill få ut mer av Excel? Då ska du välja kursen Excel för ekonomer.