Grundkurs i hyresjuridik

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 5.980 kronor per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
09.15 - 16.00


  • Boka 14 okt 2020
    Stockholm
    Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city

Hyreslagstiftningen från grunden

Hyreslagen reglerar förhållandet mellan hyresvärden och hyresgästen och denna kurs går igenom de viktigaste delarna av lagen och lär dig hur du hanterar hyresjuridiken i praktiken. Du lär dig t ex vilka bestämmelser som gäller för hyror, andrahandsuthyrning, störningar, underhåll mm. Kursen tar upp vad som gäller för både bostäder och lokaler.

Målgrupp:
Kursen är en grundkurs och riktar sig till dig som ska börja arbeta med bostadsfrågor och som vill lära dig hyreslagstiftningen från grunden. Du kan också har arbetat med bostadsfrågor en tid och vill lära dig hur hyreslagen är uppbyggd och fungerar. Du kan t ex vara fastighetsägare, förvaltare, uthyrare eller medarbetare i fastighetsföretag.

Målsättning:
Kursens mål är att lära dig grunderna inom hyreslagstiftningen och hur du praktiskt tillämpar lagen.
Du lär dig bl a om:

  • Besittningsskydd, tillträde och hyresavtal
  • Hyresbetalning och obetald hyra
  • Ansvar och skyldigheter gällande lägenhetens / lokalens skick
  • Vad som gäller vid överlåtelser och andrahandsuthyrning
  • Hur uppsägningar hanteras

Lär dig att förstå och tillämpa hyreslagstiftningen i praktiken!


INNEHÅLL

GRUNDERNA I HYRESLAGEN

• Definitioner
• Besittningsskydd
• Hyresavtal
• Hyrestid - bestämd och obestämd
• Tillträde
• Skillnader mellan bostadshyra och lokalhyra
• Hyresrättens förverkande
• Informationsskyldighet
• Hyrestvister

HYRAN

• Skillnader mellan bostadshyra och lokalhyra
• Beloppsbestämd hyra
• Förhandlingsklausul
• Hyra vid andrahandsuthyrning
• Betalning av hyra
• Nedsättning av hyra
• Obetald hyra
• Deposition hos Länsstyrelsen
• Prövning av hyran

LÄGENHETENS / LOKALENS SKICK

• Hyresgästens skyldigheter och rättigheter
• Hyresvärdens rätt till ersättning vid skador
• Hyresvärdens underhållsskyldighet
• Upprustningsföreläggande
• Hyresvärdens tillträde för tillsyn och förbättringsarbete
• Ohyra

LÄGENHETENS / LOKALENS ANVÄNDNING

• Ändrad användning
• Överlåtelse - allmänt
• Överlåtelse genom bodelning, arv, testamente eller bolagsskifte
• Andrahandsuthyrning

STÖRNINGAR

• Hyresgästens ansvar
• Tillsägelse
• Underrättelse till Socialnämnden
• Särskilt allvarliga störningar

UPPSÄGNING AV HYRESAVTAL

• Uppsägning från hyresvärdens sida
• Uppsägningstid
• Uppsägningsrätt
• Uppsägning vid dödsfall
• Uppsägning före tillträde
• Muntlig och skriftlig uppsägning
• Uppsägning genom kungörelse
• Avflyttning

FRÅGESTUND

• Passa på att ta upp dina specifika frågor!


Lär dig om rättigheter och skyldigheter för såväl hyresgästen som fastighetsägaren!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se