Företagsinterna kurser

Från behov till företagsanpassad utbildning

En företagsintern utbildning är ett bra alternativ när ni är flera på arbetsplatsen som har behov av uppdaterade kunskaper och ny kompetens. Vi anordnar företagsinterna kurser och utbildningar, skräddarsydda efter era speciella önskemål eller anpassade från vårt ordinarie utbud.

Utbildningen läggs upp efter förhållandena på ert företag, med utgångspunkt från deltagarnas behov och tidigare kunskaper. Utbildningen kan genomföras på plats hos er eller i valfri lämplig lokal.

Tillsammans med våra utbildningsledare analyserar och identifierar vi kompetensbehovet som föreligger på företaget. Utbildningen anpassas och skräddarsys sedan efter behovet. Vi utformar ett utbildningsprogram med tillhörande offert. Vi planerar, genomför och följer upp utbildningen.

En intern kurs är både kostnadseffektiv och tidsbesparande, bl a eftersom ni kan undvika resor och övernattningar för era anställda.


Kontakta oss för mer information eller offert direkt: info@hjartum.se


Så här säger JYSK om sin anpassade kundserviceutibildning:

"En kurs som jag har nytta av i alla delar av livet. Möten med människor. Hur fungerar jag hur fungerar andra och vad kan jag göra för att möta mina medmänniskor."
Anna Ström, IT Deleoper and Support, JYSK Distributioncenter

"Den täckte in många scenario och verktyg. Christer var väldigt duktig på att snabbt styra ämnet åt rätt håll när det var på väg åt fel håll."
Andreas Prior, WMS Controller, Jysk AB

"Utbildningen var bra, strukturerad kul, lagom. Föreläsaren var lugn, metodisk, tydlig."
Jonny Sinkkonen, teamleader drift underhåll, Jysk DCN

NilsonGroup om sin interna kundserviceutbildning:

"Många positiva kommentarer från alla deltagare. Imponerande att han höll igång gruppen hela dagen utan någon egentlig svacka på oss deltagare. Upplevde honom genuin och kunde konkretisera många av hans exempel med egenupplevda situationer."
NilsonGroup

Så här säger Värmdö kommun om sin anpassade ledarskapsutbildning:

"Intressant innehåll och bra upplägg av innehållet!! Föreläsaren var mkt bra och inspirerande!! Skulle vara kul att ha som handledare på gruppledarnivå regelbundet så att vi som gruppledare skulle kunna arbeta med ledarskapet på ett helt annat sätt året runt."
Johan Arnold, gruppledare, Värmdö kommun, socialtjänst

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se