Ledare men inte chef

Utveckla din ledarpotential

Det här är en ledarskapsutbildning som fokuserar på att du som ledare ska utveckla din personlighet. Inte förändra den, men väl utveckla den stora och ofta outnyttjade potential som du bär med dig. Utbildningen handlar mycket om sunt förnuft och att utveckla ledarskap snarare än chefsskap.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli en ledare i praktiken, utan att ha en formell chefstitel. Den riktar sig till dig som leder grupper, projekt, avdelningar eller andra sammansättningar på någons uppdrag. Eller som kanske av andra ses som den verkliga ledaren.

Målsättning:
Målet är att ge dig praktiska kunskaper om vad som förväntas av dig i rollen som ledare. Du kommer bl a att lära dig de viktiga ledarskapsgrunderna, om gruppdynamik, spelregler och motivation ur ett teamperspektiv. Du utvecklar ditt sätt att kommunicera med andra och du får lättare med dig andra i dina beslut. Du lär dig också att hantera konflikter och svåra samtal.


Innehåll

Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?

• Chef men inte ledare och tvärtom. Vad är skillnaden?
• Vad förväntas av dig i rollen som ledare?
• Vem bestämmer? Formella chefer – informella ledare?

Ledarskapet – våga vara ledare!

• Ledarskapets grunder
• Motivationsfaktorer och vem motiverar vem?
• Ledare, men kanske inte en i gänget längre?

Målstyrning och konsten att sätta mål

• Mål och målstyrning, med teamet i fokus
• Att sätta mål som teamet VILL nå
• Förankra förändringar och få med dig gruppen
• Känslor skapar motivation

Bygga team – vad skiljer en arbetsgrupp från ett vinnande team?

• Att skapa framtidens team
• Grupprocesser och gruppens utveckling
• Situationsanpassat ledarskap
• Gruppens spelregler
• Motivation ur ett teamperspektiv
• Roller i gruppen, få olikheter att bli en tillgång
• Hitta gruppens drivkrafter
• Gruppdynamik och effektivitet i arbetsteamet
• Skapa en resultatorienterad kultur
• Vikten av delaktighet som ledare

Ledarskap är kommunikation

• Framför ditt budskap så mottagaren förstår
• Skapa meningsfullhet och motivation
• Få med dig andra i dina beslut
• Utveckla ditt sätt att argumentera och diskutera
• Använd ditt kroppsspråk och din röst
• Kommunicera effektivt

Att jobba mindre och hinna mer

• Effektivt ledarskap
• Prioritering, vad är viktigt och vad är bråttom?
• Delegering och uppföljning

Att hantera konflikter på våra arbetsplatser

• Att identifiera en konflikt
• Varför uppstår konflikter och är de bara av ondo?
• Konfliktens 4 faser
• Då ökar risken för konflikter
• Lös konflikterna när de är små
• Vilket ansvar har ledaren?

Svåra samtal

• Förbereda och genomföra svåra samtal, med omtanke
• Ge och få feedback, feedback-trappan
• Jag-budskapet
• Att hantera olika typer av personligheter och beteendestilar
• Konsten att lyssna
• Vikten av att följa upp och finnas till hands efteråt
• Tips och praktiska exempel

Coachande ledarskap

• När och varför coachar man?
• Coachning, ett förhållningssätt
• Nuläge och önskat läge
• Skillnader mellan att coacha- leda-styra
• Coachingens nycklar
• Att skilja på sina egna behov och den som coachas
• Fallgropar vid coachning
• Tystnad, en del av samtalet

Konsten att ställa frågor för att påverka i rätt riktning

• Frågornas makt och möjligheter
• Frågor som leder fram mot målet
• Rätt frågor vid rätt tillfälle


Ledare men inte chef - nästa steg

Nästa steg för dig som går denna kurs och vill vidareutveckla din ledarskapsförmåga är att gå någon av utbildningarna Ledare men inte chef - steg 2 eller Certifierad ledare.


Sagt av deltagaren Emma Kimari Olsson, Affärsstöd Sprinklerservice, Imtech VS-teknik AB efter utbildningen:

"Engagerande och kunnig föreläsare. Hon tog sig tid att lyssna på deltagarnas frågor och funderingar och gav konkreta exempel på hur man skulle kunna hantera vissa generella situationer oavsett vilken typ av verksamhet man arbetar inom.

Skönt med en ledarskapsutbildning som inte inriktar sig mot lönesättande chefer, vilket skalar bort information som inte är av vikt för arbetsledare, projektledare och andra ledare som inte innehar chefstitel.

Ett tydligt och bra upplägg vilket gjorde att vi alla kunde hänga med och kände att vi kunde implementera kunskaperna och de olika arbetsmetoderna i våra egna verksamheter, oavsett om man jobbar inom privat sektor eller offentlig.

Det var tydligt att Malin hade stor erfarenhet inom området ledarskap och man fick förtroende för henne snabbt.

Mkt bra med så blandad deltagargrupp vilket gjorde att man fick större förståelse för att alla organisationer, oavsett bransch, har liknande utmaningar när det kommer till ledarskap. Jag gick ifrån kursen med ett stort leende!"

Leda utan att vara chef 

På många arbetsplatser finns behov av medarbetare som kan leda utan att vara chef. Team- eller projektledare och samordnare är ledarskapsbefattningar du kan inneha utan att ha en officiell chefstitel. Dessa är viktiga poster som kräver människor som har förmåga att motivera och engagera sina kollegor till att göra ett bra jobb. 

För att kunna leda utan att vara chef krävs det dock vissa grundläggande kunskaper i ledarskap. Du behöver veta vad det innebär att var ledare och förstå skillnaden mellan ledarskap och chefskap. Du måste kunna bygga upp goda relationer till dina kollegor och skapa en fungerande kommunikation som bygger på ömsesidig respekt så att kollegorna får förtroende för dig och låter sig ledas och guidas till att göra ett bra arbete. En chef måste de följa men är du ledare utan att var chef måste du få människor att vilja följa. Ledarskap är något du kan lära dig och arbeta för att utveckla. 

En ledarskapsutbildning är ett bra sätt att skaffa kunskaper och är utvecklande för ledarskapet och kan dessutom ge större självförtroende och trygghet i arbetet med att leda utan att vara chef.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :