Nya dataskyddsförordningen - GDPR

För dig som hanterar personuppgifter i landstinget

Välkommen till en kurs som ger dig en helhetsbild över nya dataskyddsförordningen, GDPR, speciellt anpassad för dig inom landstinget. Få checklistor och verktyg som hjälper dig att förbereda din verksamhet inför de förändringar som kommer 2018!

Målgrupp:
Kursen vänder sig till alla inom landstinget som behöver förstå hur den nya dataskyddsförordningen kommer att påverka den dagliga verksamheten. Kursen riktar sig både till dig som är personuppgiftsansvarig och till dig som utför arbetet på uppdrag av någon annan (personuppgiftsbiträde).

Målsättning:
Kursens mål är att ge en djupgående introduktion till den nya dataskyddsförordningen och ge kunskap om dess praktiska konsekvenser för verksamhet och medarbetare. Du lär dig bl a:

• Bakgrund och syfte till GDPR
• Riskerna med att inte följa förordningen
• Vad förordningen innebär i praktiken och hur den påverkar arbetet med personuppgifter
• Vad som kan behöva anpassas i form av ändringar i system, ansvar mm
• Hur förordningen påverkar i dagliga arbetet, t ex i journaler, protokoll, mail, diarier mm
• Hjälp med att göra din egen ”Att-göra-lista” att ta tag i

En mycket viktig kurs för alla som ansvarar för eller hanterar personuppgifter i landstinget!


INNEHÅLL

VAD ÄR GDPR - ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN?

• Bakgrund
• Syfte
• Möjligheter - konkurrensfördel, ordning & reda mm
• Sanktioner - risk för vite

VAD SÄGER FÖRORDNINGEN?

• Vad är personuppgifter?
• De 7 principerna
• Personuppgiftsansvariga
• Individens rättigheter, t ex krav på samtycke
• Konsekvensbedömning
• Incidentrapportering
• Privacy by Default / Design

VAD BETYDER FÖRORDNINGEN I PRAKTIKEN?

• Hur får personuppgifter behandlas i framtiden?
• Konkreta exempel från olika verksamheter
• Socialdataskyddsutredningen - konsekvenser av GDPR och anpassning av befintliga författningar inom vård och omsorg

VAD BEHÖVER VI TÄNKA PÅ FÖR ATT ANPASSA OSS?

• System och säkerhet
• Processer och nya rutiner
• Dokumentation
• Roller och ansvar
• Dataskyddsombud
• Kunder / leverantörer

HUR PÅVERKAR NYA LAGEN OSS I VARDAGEN?

• Personuppgifter i samband med:
- telefonsamtal
- mail
- skype
- journaler
- Excel-filer, t ex adresslistor, protokoll mm
- m fl

HUR KOMMER VI IGÅNG MED ARBETET?

• Hur kartlägger vi de personuppgifter vi har idag?
• Konkreta tips
• Exempel på hur olika verksamheter arbetar med frågan idag
• Egen ”Att-göra”- lista att ta tag i


Välkommen att lära dig vad som måste göras för att efterleva de nya reglerna i dataskyddsförordningen och vilka förändringar som behövs för att undvika sanktionsavgifter.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :