Ny som arbetsledare - steg 2

Vidareutveckling för dig som arbetsledare

Förstärk din roll som ledare ytterligare med denna fortsättningsutbildning för arbetsledaren! Få svar på frågor som uppstått sedan grundutbildningen Ny som arbetsledare och fördjupa viktiga delar av ditt ledarskap, så att du fullt ut drar nytta av just dina egenskaper.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som har gått vår grundutbildning Ny som arbetsledare eller motsvarande och som nu vill gå vidare i din utveckling som ledare. Utbildningen passar även dig som arbetat en tid som arbetsledare, men inte gått någon utbildning i ledarskap tidigare, och som har behov av att få både teori och praktik att falla på plats.

Målsättning:
Utbildningens fokus är vidareutveckling av dig som arbetsledare och målet är att du ytterligare ska förstärka din roll som ledare. Du lär dig bl a att:
• öka medvetenheten om dina egenskaper, styrkor och svagheter
• vidareutveckla din egen ledarstil
• öka din trovärdighet gentemot chefer, kollegor och medarbetare
• utveckla gruppens samspel och samarbete
• leda i oro och förändring
• använda samtalsverktyg för möten, svåra samtal, motiverande samtal mm


Innehåll

KORT ÅTERBLICK

• Reflektioner sedan steg 1
• Frågor som dykt upp när du praktiserat ledarskapet
• Insikter om dig som ledare
• Finns hinder som måste övervinnas för att gå vidare?

VIDAREUTVECKLA DINA PERSONLIGA LEDAREGENSKAPER

• Öka medvetenheten om just dina egenskaper och förutsättningar
• Så påverkar dina egenskaper dina val
• Hur kan du bäst dra nytta av dina styrkor?
• Så använder du dina svagheter
• Att utforma hållbara strategier för ett aktivt ledarskap
• Anpassa ditt ledarskap utifrån vem du leder i en specifik situation
• Ledarprinciper som för dig framåt

ÖKA DIN LEDARKAPACITET

• Fortsättning på Ledningsprinciperna med genomgång av analysverktyg
• Vidareutveckla din egen plattform och ledarstil
• Öka trovärdigheten gentemot din chef, dina kollegor och dina medarbetare
• Förvalta din kapacitet, förmåga och personliga egenskaper på bästa sätt
• Sälj in din kompetens - få både chefen och gruppen att tydligt se dina kunskaper
• Inom vilka områden kan du öka ditt inflytande?
• Synen på ledarrollen - vikten av att hänga med i förändringarna

MÅLSTYRNING FÖR ATT NÅ ÖNSKAT RESULTAT

• Hur formulerar du mål på bästa sätt?
• Vad krävs av dig för att verkligen nå målen?
• Uppföljningsbara mål
• Effektmål
• Att sätta mål som ger ett önskat resultat eller tillstånd

LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP - FÖRDJUPNING I TEAMUTVECKLING

• Så skapar du ett ledarskap som utvecklar ett gott medarbetarskap
• Samarbetet, samspelet och det gemensamma ansvaret
• Den vitala arbetsmiljön
• Så skapar du en bestående positiv attityd i din grupp
• Förändringar i organisationen - så hanterar du oro, rädsla och rykten

ARBETSLEDARENS OLIKA SAMTAL - FÖRDJUPNING I KOMMUNIKATION

• Praktiska samtalsverktyg och samtalsvärde
• Utvecklingssamtal
• Svåra samtal - vad säger du för att få bukt med underprestation, misskötsel, mobbning mm?
• Att hålla effektiva möten
• Motiverande samtal - öka prestationen genom att nå ut med syftet
• Sälj in dina idéer
• Samtalen med din egen chef - hur kommunicerar du för att få det stöd du behöver?


Ta nästa steg i den ledarskapsprocess du påbörjat!

Målsättning

Utbildningens fokus är vidareutveckling av dig som arbetsledare och målet är att du ska ta nästa steg i den ledarskapsprocess du påbörjat.

Efter dessa två utbildningsdagar har du ytterligare förstärkt din roll som ledare. Genom fördjupning och vidareutveckling i ledarskapet har du lärt dig hur du formar ett uthålligt och aktivt ledarskap, där du fullt ut drar nytta av just dina egenskaper. Du har lärt dig hur du ökar din ledarkapacitet och du har fått verktyg för att förvalta din kompetens på ett sätt som leder både dig och din grupp framåt och uppåt. Efter utbildningen står du väl rustad i ditt arbetsledarskap och du kommer lättare att kunna utveckla din grupp mot ökat samarbete och förbättrat samspel.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :