Ny som chef - steg 2

Deltagaravgift

11.980 kronor per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 kl 09.30-16.30
Dag 2 kl 09.00-16.00


 • Boka 26 - 27 nov 2020
  Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

Påbyggnadsutbildning för nya chefer

Utbildningen är en fortsättning på grundutbildningen Ny som chef, för dig som vill gå vidare i din utveckling som chef och ledare och få ytterligare verktyg att använda i ditt ledarskap. Med grunderna i ledarskap i bagaget och praktisk erfarenhet av rollen som chef är du nu redo att ta nästa kliv.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som har gått grundutbildningen Ny som chef eller motsvarande utbildning. Den passar även dig som arbetat en tid som chef, men inte gått någon utbildning i ledarskap tidigare, och som har behov av att få både teori och praktik att falla på plats.

Målsättning:
Målet är att vidareutveckla dig som chef och föra in fler dimensioner i ledarskapet. Du ska bl a få kunskap om:

 • Processynsättet - ett effektivt arbetssätt för chefen
 • 8 ledningsprinciper - en väl beprövad ledningsmetod
 • Utveckla din feedback - viktigt för att stödja och styra
 • Motivationsfaktorer - anpassning till olika individer
 • Coaching - vägled medarbetarna på rätt sätt
 • Fördjupning i kommunikation


INNEHÅLL

Chefsrollen under utveckling

• Nya trender – vad bör jag ta till mig och varför?
• Ny forskning kring pådrivande och motverkande krafter för ledarskap

Processynsättet i ledarrollen

• Processynsättet som effektiv ledarstil
• Vad krävs för att få maximal effektivitet i alla processer?
• Ledningsprocessen, kärn- och stödprocesserna

8 ledningsprinciper för gott resultat och stimulerande arbetsklimat

• En metod för hur du kan analysera hur väl du leder enligt 8 framgångsrika ledningsprinciper
• Ett konkret utvecklingsverktyg som vi arbetar med under kursen

Att jobba optimalt med feedback

• Förståelse för hur jag som chef utövar bra feedback till medarbetarna som ökar tydligheten
• Att styra verksamheten med rätt feedback som stödjer medarbetarna

Att hantera olika typer av samtal

• Hur hanterar jag de svåra samtalen med olika personligheter?
• Konsekvenser av att genomföra samtal bra alternativt mindre bra

Beslutsfattande och delegering

• Hur skapar jag effektiva beslutsprocesser i min grupp?

Motivationsfaktorer

• Vad motiverar olika individer?
• Hur kan jag använda olika motivationsfaktorer som ledningsverktyg?
• Lär dig att förstå mekanismerna bakom de olika motivationsfaktorerna

Coachande ledarskap

• Hur agerar jag som coachande chef/ledare?
• Skillnaden mellan mentorskap och coaching
• Hur sätter man personliga och effektiva individuella mål för sina medarbetare?

Det kommunikativa ledarskapet

• Att agera som nätverkande chef/ledare
• Det kommunikativa ledarskapet är en ledarskapsmetod som skapar tydlighet och trygghet i organisationen
• En metod som på riktigt får processer och rutiner att fungera


Välkommen till fortsättningsutbildningen för nya chefer - för dig som vill växa med chefsrollen!

 

Dessa 2 dagar är en fortsättning på utbildningarna Ny som chef eller Basutbildning för nyblivna chefer men riktar sig också till dig som arbetat en kortare tid som chef och vill bygga vidare på din utvecklingsprocess som chef och ledare. Med grunderna i ledarskap i bagaget och praktisk erfarenhet av rollen som chef är du nu redo att ta nästa kliv i din utveckling som ledare.

En utbildning som ger dig:

• Kännedom om framtidens ledarskapstrender
• Metoder för att säkerställa ett effektivt arbetssätt
• Kunskap om de 8 ledningsprinciperna
• Effektiva verktyg för delegering
• Insikter i hur du kan utveckla individ och grupp
• Modeller för att skapa tydlighet och trygghet i organisationen

Efter utbildningen har du möjlighet att bolla ledarskapsfrågor som kommer upp när du praktiserar ditt ledarskap på hemmaplan. Utbildningsledaren Martin Hallengren hjälper dig med dina funderingar.Utbildningen är en påbyggnad på grundutbildningen Ny som chef

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se