Ny som projektledare

Deltagaravgift

10.980 kr per person inklusive lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 09.15-16.30
Dag 2 08.30-16.00


 • Boka 14 - 15 okt 2020
  Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • Boka 2 - 3 dec 2020
  Stockholm
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare

En grundläggande projektledarutbildning

Kursen ger en helheltsbild av hur det praktiskt går till att leda ett projekt. Du lär dig hantera allt från projektidé och tidsplanering till avslutning och uppföljning.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är ny i rollen som projektledare. Kursen passar för projekt inom de flesta områden, både i större och mindre företag/organisationer. Inga speciella förkunskaper krävs.

Målsättning:
Målet är att du ska få kunskaper för att självständigt kunna agera som projektledare och få grundläggande kunskaper inom bl a:

 • Projektplanering, mål och målformulering
 • Kommunikation och ledarskap i projekt
 • Uppföljning och styrning av projekt
 • Intressentanalys och riskidentifiering

Välkommen till vår projektledarutbildning - lär dig att självständigt planera och driva projekt!


INNEHÅLL

PROJEKTET SOM ARBETSMODELL

 • Definition av projekt
 • Projektets olika mål
 • Målformulering
 • Svårigheter och fallgropar

ATT PLANERA ETT PROJEKT

 • Projektets olika faser
 • Förstudie
 • Projektstart
 • Projektplanen
 • Milstolpar
 • Tidsplanering
 • Resursplan

PROJEKTLEDARROLLEN OCH INTRESSENTERNA

 • Projektledarens uppgifter och kompetens
 • Olika certifieringar
 • Projektets organisation
 • Roller och ansvar
 • Styrgruppen
 • Intressentanalys

KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP

 • Effektiv kommunikation i och utanför projektet
 • Kommunikationsmodeller och - kanaler
 • Kommunikationsplan
 • Grundläggande ledarskap
 • Kris- och konflikthantering

ARBETSFORMER

 • Rutiner och standards
 • Projektets styrdokument
 • Kvalitetssäkring
 • Riskanalys och riskhantering
 • Effektiva projektmöten

HUR DU STYR PROJEKTET

 • Uppföljning och lägesanalys
 • Projekt- och styrgruppsmöten
 • Information om projektläget
 • Ändring i projektet
 • Praktiska projektverktyg

PROJEKTETS AVSLUTNING OCH UTVÄRDERING

 • Avslutning och slutrapport
 • Checklista avslutningsfas
 • Hantering och arkivering av projektdokument
 • Kick down
 • Utvärdering
 • Erfarenhetsåterföring

Välkommen till vår grundkurs i praktisk projektledning!

En kurs i projektledning som gör att du bättre klarar den komplexa rollen som projektledare.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se