Ny som projektledare

Projektledarkurs - bas

I vår kurs i projektledning är rollen som projektledare i fokus. Projektledarkursen är heltäckande och går igenom allt från projektidé och tidsplanering till avslutning och uppföljning. 

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är ny i rollen som projektledare. Kursen passar för projekt inom de flesta områden, både i större och mindre företag/organisationer. Inga speciella förkunskaper krävs.

Målsättning:
Målet är att du ska få kunskaper för att självständigt kunna agera som projektledare och få grundläggande kunskaper inom bl a:
• Projektplanering, mål och målformulering
• Kommunikation och ledarskap i projekt
• Uppföljning och styrning av projekt
• Intressentanalys och riskidentifiering

Välkommen till vår projektledarkurs - lär dig att självständigt planera och driva projekt!


Innehåll:

PROJEKTET SOM ARBETSMODELL

• Definition av projekt
• Projektets olika mål
• Målformulering
• Svårigheter och fallgropar

ATT PLANERA ETT PROJEKT

• Projektets olika faser
• Förstudie
• Projektstart
• Projektplanen
• Milstolpar
• Tidsplanering
• Resursplan

PROJEKTLEDARROLLEN OCH INTRESSENTERNA

• Projektledarens uppgifter och kompetens
• Olika certifieringar
• Projektets organisation
• Roller och ansvar
• Styrgruppen
• Intressentanalys

KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP

• Effektiv kommunikation i och utanför projektet
• Kommunikationsmodeller och - kanaler
• Kommunikationsplan
• Grundläggande ledarskap
• Kris- och konflikthantering

ARBETSFORMER

• Rutiner och standards
• Projektets styrdokument
• Kvalitetssäkring
• Riskanalys och riskhantering
• Effektiva projektmöten

HUR DU STYR PROJEKTET

• Uppföljning och lägesanalys
• Projekt- och styrgruppsmöten
• Information om projektläget
• Ändring i projektet
• Praktiska projektverktyg

PROJEKTETS AVSLUTNING OCH UTVÄRDERING

• Avslutning och slutrapport
• Checklista avslutningsfas
• Hantering och arkivering av projektdokument
• Kick down
• Utvärdering
• Erfarenhetsåterföring


Välkommen till vår grundkurs i praktisk projektledning!

En kurs i projektledning som gör att du bättre klarar den komplexa rollen som projektledare.

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :