Stiftelsekurs

Det senaste inom civilrätt, redovisning och skatteregler 

Från och med 2017 måste ett av Bokföringsnämndens K-regelverk, K2 eller K3, väljas. Kursen reder ut för- och nackdelarna med de olika regelverken och går igenom hur ni praktiskt kan tillämpa dem och vad ni bör tänka på för att övergången ska gå så smidigt som möjligt.

Dessutom - kursen ger dig viktig kunskap om olika stiftelse- och förvaltningsformer, stiftelseförordnande, registrering och tillsyn av stiftelser. Du lär dig vilka redovisningsmässiga särbestämmelser som gäller för stiftelser och kursen avslutas med en genomgång av grundläggande skatteregler.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som arbetar med den ekonomiska hanteringen av stiftelser, vilka omfattas av stiftelselagen med tyngdpunkt på avkastningsstiftelser.

Specifika frågor avseende pensionsstiftelser behandlas inte under kursen.

Välkommen!


Innehåll

CIVILRÄTT

• Stiftelselagen
• Olika stiftelseformer
• Stiftelseförordnande
• Två förvaltningsformer - egen och anknuten förvaltning
• Registrering och tillsyn av stiftelser
• Ändring av stiftelseförordnande/permutation
• Avveckling av stiftelse

REDOVISNING

• Bokföringsskyldighet
• Bokföringsnämndens K-regelverk 2017
 - årsredovisning enligt K2 och K3
 - innehåll och utformning för olika stiftelseformer
 - resultat- och balansräkning
 - eget kapital och noter
 - redovisning av mottagna gåvor och lämnade anslag
• Disponibla medel för stiftelsens ändamål - avkastningsbegreppet
• Finansiella instrument - värdering och redovisning
• Offentliggörande och revision

SKATTEREGLER - GRUNDLÄGGANDE

• Genomgång av grundläggande skatteregler för stiftelser
  - inskränkt och oinskränkt skattskyldiga stiftelser
  - allmännyttiga ändamål
  - verksamhets- och fullföljdskravet


Lyssna till en av landets främsta experter på den ekonomiska och praktiska hanteringen av stiftelser!

 

 

 

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se
Chat is :