Stiftelsekurs

Deltagaravgift
6.980 kr per person inklusive lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Gå 4 betala för 3!

Tid:
09.15-16.00

  • Boka 19 nov 2020
    Stockholm
    Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm city

Det senaste inom civilrätt, redovisning och skatteregler 

Kursen ger dig kunskap om olika stiftelse- och förvaltningsformer, stiftelseförordnande, registrering och tillsyn av stiftelser mm. Du lär dig vilka redovisningsmässiga särbestämmelser som gäller för stiftelser, såsom bokföringsskyldighet och årsredovisningens innehåll. Kursen avslutas med en genomgång av grundläggande skatteregler för stiftelser.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som arbetar med den ekonomiska hanteringen av stiftelser, vilka omfattas av stiftelselagen med tyngdpunkt på avkastningsstiftelser.

Specifika frågor avseende pensionsstiftelser behandlas inte under kursen.

Välkommen!


INNEHÅLL

CIVILRÄTT

• Stiftelselagen
• Olika stiftelseformer
• Stiftelseförordnande
• Två förvaltningsformer - egen och anknuten förvaltning
• Registrering och tillsyn av stiftelser
• Ändring av stiftelseförordnande/permutation
• Avveckling av stiftelse

REDOVISNING

• Bokföringsskyldighet
• Bokföringsnämndens K-regelverk 2017
 - årsredovisning enligt K2 och K3
 - innehåll och utformning för olika stiftelseformer
 - resultat- och balansräkning, eget kapital och noter
 - redovisning av mottagna gåvor och lämnade anslag
• Erfarenheter från tillämpningen av Bokföringsnämndens regelverk K2 och K3
• Disponibla medel för stiftelsens ändamål - avkastningsbegreppet
• Finansiella instrument - värdering och redovisning
• Offentliggörande och revision

SKATTEREGLER - GRUNDLÄGGANDE

• Genomgång av grundläggande skatteregler för stiftelser
  - inskränkt och oinskränkt skattskyldiga stiftelser
  - allmännyttiga ändamål
  - verksamhets- och fullföljdskravet


Lyssna till en av landets främsta experter på den ekonomiska och praktiska hanteringen av stiftelser!

 

 

 

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se