Värderingsstyrt ledarskap

Deltagaravgift

6.980 kr per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Tider:
09.15 Registrering med kaffe och smörgås
09.30 Utbildningen inleds
16.30 Utbildningen är avslutad


Kursdatum anges inom kort

Använd kraften i en gemensam värdegrund

Det finns forskning som visar att värderingsstyrda organisationer har fler fördelar jämfört med mer traditionellt styrda företag. Man märker större kreativitet och nytänkande hos personalen, bättre kundrelationer och ökad kundnöjdhet, större stolthet bland medarbetarna och som arbetsgivare blir ni mer attraktiva. Den här utbildningen lär dig hur ni gör för att arbeta med era gemensamma värderingar och hur ni översätter dem till konkreta beteenden som leder framåt.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat som ledare en tid. Du vill lära dig hur ni i er organisation kan hitta era värderingar och mönster och hur dessa kan användas för att skapa framgång för såväl företaget som för dess individer och grupper. Du kan t ex vara VD, enhetschef, avdelningschef, projektledare mm.

Målsättning:
Målet för denna dag är att ge dig praktiska verktyg för ett värderingsstyrt ledarskap. Du lär dig bl a om:

 • Värderingars betydelse i organisationen
 • Att översätta värderingar till konkreta beteenden
 • Nya sätt att kommunicera
 • Drivkrafter som ger hållbar framgång
 • Hur du får med andra på din resa
 • Att hitta drivkrafter som håller över tid
 • Hur kreativitet frigörs och används


INNEHÅLL

GRUNDERNA I VÄRDERINGSSTYRT LEDARSKAP

 • Värderingars betydelse i en organisation
 • Påverkan på attityder, beteenden och beslut
 • Organisationens värderingar blir en ”kompass” som visar vad som viktigt och mindre viktigt
 • Värderingarna ska vara tydliga, förankrade och konkretiserade

SÅ TÄNKER OCH AGERAR FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG

 • Forskning visar kopplingen mellan värderingar, beteenden och ökad lönsamhet
 • Så översätts värderingar till er vardag och till konkreta beteenden
 • Värderingar som guide för arbetet, t ex kundbemötandet, sättet att leda teamen, försäljningen osv
 • Nya perspektiv på kommunikation – har du tänkt på detta tidigare?

PRAKTISK MODELL ATT ANVÄNDA

 • När varför är starkt blir hur enkelt
 • Passion – hitta vad du brinner för
 • Vision - tydliggör vad du vill bidra med i världen
 • Mission – ta reda på ditt unika bidrag
 • Ambition – tydliggör dina mål

DE HÄR RESULTATEN SIKTAR NI MOT

 • Främja innovation och engagemang
 • Uppnå tillväxt och ökad lönsamhet
 • Uppnå personlig tillfredsställelse för både dig som chef och medarbetarna
 • Alla känner att de bidrar med något meningsfullt

SÅ FÅR NI DET VÄRDERINGSSTYRDA LEDARSKAPET ATT UPPRÄTTHÅLLAS

 • Ensam är inte stark - så skapar du samarbeten som möjliggör utveckling och framgång
 • Hitta drivkrafterna som håller över tid
 • Skapa en känsla att tillit hos medarbetarna
 • Vilka intressenter möjliggör utveckling och framgång?
 • Bästa sätten att involvera medarbetarna och behålla deras motivation och engagemang

Värderingar är mycket viktiga för oss människor och de påverkar våra attityder, beteenden och beslut. Att aktivt arbeta med organisationens värderingar och förankra dessa hos personalen är därför en viktig grund för att framgångsrikt kanalisera medarbetarnas styrkor och engagemang. Välkommen!

Adress & Kontakt Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08-660 21 60 | info@hjartum.se