Att leda andra - onlinekurs Nyhet

INTENSIVKURS I ATT LEDA ANDRA - FÅ EN STABIL GRUND ATT STÅ PÅ I DITT LEDARSKAP

Att leda grundkurs online

Att leda andra - grundläggande onlinekurs

Det här är en intensivkurs som sätter fokus på praktiskt ledarskap här och nu. Du får grundläggande kunskaper om vad som krävs av en ledare i den föränderliga tid som vi lever i.

Kursen tar även upp det viktiga faktum att för att kunna leda andra måste du även kunna leda dig själv. Det har alltid varit viktigt, men det är särskilt angeläget i den tillvaro vi befinner oss i just nu.

Kursen är en online-kurs

Det enda du behöver är dator, internet och gärna också hörlurar. Du behöver inte ha någon speciell programvara för att kunna delta. Du får instruktioner från kursledaren om hur allt går till innan kursen startar. Enkelt och smidigt!

Självledarskap

Metod i 7 steg för att utveckla ett framgångsrikt självledarskap: 

 • Självkännedom
 • Självkontroll
 • Motivation
 • Fokus
 • Stresshantering
 • Uthållighet
 • Självbelöning

Ge feedback på rätt sätt

 • Så stärker du medarbetarna och får dem att växa genom feedback
 • Bra och konstruktiv feedback skapar trivsel och resultat
 • Praktisk metod för feedback som är användbar på alla arbetsplatser i alla samanhang

Skapa resultat genom att undanröja små hinder i vardagen

 • Identifiera små saker som stör och hindrar både chefer och medarbetare - undvik irritation och stress
 • Så bygger du strategier som kontinuerligt undanröjer små hinder som stör ditt och gruppens arbete
 • Få metodverktyg som är enkla att börja använda direkt i ditt arbete

Konsten att bygga extremt framgångsrika team

 • Vad gör vissa team till sk ”Dream Team”?
 • Komponenter som är helt avgörande för att ditt team ska bli framgångsrikt
 • Verktyg för hur du ska arbeta med ditt team för att skapa ett välmående och högpresterande team

Att behålla lugnet när allt hela tiden utvecklas och förändras 

 • Förändringar tar mycket energi och skapar ofta oro hos medarbetaren
 • Mekanismer som styr vårt irrationella beteende vid små förändringar
 • Vilka är dina utmaningar vid olika förändringar för just dina medarbetare?
 • Så möter du utmaningarna så att medarbetarna förstår syftet och själva kan hantera sin förändringsprocess

Kursen ger dig grunderna i att leda dig själv och andra på ett sätt som stärker medarbetarna och skapar framgång och högpresterande team. Du lär dig bl a:

 • En 7-stegsmetod som utvecklar ett framgångsrikt självledarskap
 • Hur du med rätt använd feedback skapar trivsel och resultat
 • En strategi som undanröjer små hinder som stör och hindrar er i arbetet
 • Hur du använder komponenter som är avgörande för ditt teams framgång
 • Att möta och hantera de förändringar som du och dina medarbetare ställs inför  

Kursen riktar sig till alla chefer och ledare som vill ha en god grund att stå på i sitt ledarskap för att kunna hantera de utmaningar som dagens ledare ställs inför.

Du kan vara ny i din roll och behöver kunskap om hur du bäst startar upp din karriär som ledare.

Du kan även ha lång erfarenhet som ledare men ser att ledarskapet ibland måste uppdateras för att anpassas till nutidens snabba förändringar.

Så här säger våra kursdeltagare:

Deltagaravgift:

5.980 kr exkl moms.

Tider:

09.00-15.00
Korta pauser mellan varje avsnitt. Lunchpaus mitt på dagen.

Kurstillfällen

 • Online
 • 24 nov 2020
  Online-kurs