Excelkurs grunder - onlinekurs Nyhet

ONLINE-KURS I EXCEL SOM KOMMER ATT UNDERLÄTTA DIN ARBETSVARDAG

Excelkurs

Gå vår Excelkurs online och lär dig effektiv och praktisk användning av Excel

Känner du att du inte hanterar kalkylprogrammet Excel på det sätt som du skulle önska? Mycket av din tid kanske går åt till att utföra arbetsmoment manuellt för att du inte känner till programmets möjligheter?

Excel innehåller mängder av tidsbesparande funktioner som kan hjälpa dig, om du bara känner till hur du ska göra! Vår Excelkurs lotsar dig genom grunderna, så att du förstår hur det är uppbyggt och kan tillgodogöra dig finesserna.

Kursen är en online-kurs

Det enda du behöver är dator, internet och gärna också hörlurar. Du behöver inte ha någon speciell programvara för att kunna delta. Du får instruktioner från kursledaren om hur allt går till innan kursen startar. Enkelt och smidigt!

NYHETER

• Nytt gränssnitt
• Versionshantering
• Snabbåtkomstfältet
• Back-stage-vyn
• Teman

VERSIONER - EXCEL 2010/2013/2016

• Introduktion
• Programfönstret, användargränssnitt
• Genomgång av arbetssättet
• Snabbanalys/snabbfyll (2013)

GENOMGÅNG AV GRUNDERNA

• Kopiera och flytta på olika sätt
• Klistra in special med förhandsgranskning
• Absoluta och relativa cellreferenser
• Justera, talformat och teckenformat
• Hantera datum
• Cellformat, skapa egna cellformat

UTSKRIFTER

• Utskriftsområden, sidbrytning
• Anpassa till sidan
• Sidhuvud och sidfot
• Marginaler
• Utskriftsformat

SKAPA ENKELT EGNA FORMLER

• Skrivmetoden
• Klickmetoden
• Prioritering av räknesätt
• Autosumma

PRAKTISKT ANVÄNDBARA FUNKTIONER SOM SPAR TID

• Beräkning
• Sökning
• Information
• Statistik
• Text
• Logik

HANTERA REGISTER ENKELT I EXCEL

• Så använder du tabeller
• Sortera text, tal, datum, tider mm
• Använd sökfunktionen för att snabbt hitta tal och text
• Snabbfyll för att t ex lägga till samma domän efter namn
• Lägg till mera data
• Filtrera med hjälp av utsnitt

IMPORTERA, EXPORTERA OCH LÄNKA

• Att jobba från / till olika källor och system
• Interagera med andra Office-program
• Länka data från webben
• Länkning som automatiskt uppdaterar data

KONTROLLERA OCH SKYDDA DITT INNEHÅLL

• Rensa ut dubbletter
• Kontrollera att formlerna i ditt Excelark är korrekta
• Låsa vissa celler för inmatning
• Använda lösenord

SKAPA ÖVERSKÅDLIGA OCH SNYGGA RAPPORTER

• Skapa olika rapportnivåer via vyhanteraren och dispositioner
• Summera data på olika nivåer
• Villkorsformatering - använd färger, ikoner, pilar mm för att öka tydligheten
• Så enkelt skapar du diagram
• Animering av Exceldiagram i PowerPoint

BRA ÖVERSIKT MED HJÄLP AV EN PIVOTTABELL

• Se information på enkelt sätt
• Gruppera efter kategorier och underkategorier, t ex alla personer som hör till samma enhet
• Flytta rader till kolumner och kolumner till rader
• Sök poster samt gör urval med hjälp av filter
• Använd utsnitt för snabbare filtrering och överskådlig visning

MAKRON - AUTOMATISERA ÅTERKOMMANDE UPPGIFTER

• Spela in och kör ett makro
• Spara makron så de blir tillgängliga i alla dina arbetsböcker
• Säkerhetsinställningar för makron
• Egenanpassade Excel-funktioner med hjälp av makron

Kursens mål är att lära dig grunderna i Excel, så att du förstår ”tänket” och därmed lättare kan tillgodogöra dig alla finesser.

Du lär dig bl a om:

 • Nyheter i Excel
 • Noggrann genomgång av grunderna
 • Utskriftshantering
 • Praktiska funktioner för t ex beräkning, sökning, text- och informationshantering
 • Enkel hantering av olika register med hjälp av tabeller
 • Automatisering av återkommande uppgifter
 • Kontroll och skydd av data

Välkommen till vår grundkurs i Excel där du lär dig att använda programmet från grunden - inkl många finesser!

Kursen vänder sig till dig som kan lite i Excel eller är självlärd och vill lära dig grunderna plus de viktigaste funktionerna.

Du vill se hur kan hantera både små och stora och register och hur du får bra översikt och kan ta fram både överskådlig och detaljerad information.

Du vill lära dig mer om sortering, filtrering och autofyll, hur du
skapar egna formler och förstår hur Excel fungerar vid beräkning och sökning.

Så här säger våra kursdeltagare:

5 av 5.
Väldigt kompetent och pedagogisk. Förklarade på ett sätt som var lätt att förstå.
Bra tempo och bra aha-upplevelser.

Deltagaravgift:

4.980 kr exkl moms.

Tider:

09.00 Start
10.00-10.15 Kaffe/rast
Ca 11.00 – 5 minuters bensträckare/paus
12.00-13.00 Lunch
14.00-14.15 Kaffe/rast
15.00 Kursen är avslutad

Kurstillfällen

 • Online
 • 24 nov 2020
  Online-kurs