Ny som projektledare

PROJEKTLEDARUTBILDNING SOM LÄR DIG HUR DU BÄST AXLAR DIN VIKTIGA ROLL

Ny som projektledare

En heltäckande kurs i projektledning

Kursen går igenom allt från projektidé och tidsplanering till avslutning och uppföljning. Du får kunskaper som gör att du självständigt kan planera och genomföra projekt och leda dess medlemmar i det lagarbete ett projekt innebär.

PROJEKTET SOM ARBETSMODELL

 • Definition av projekt
 • Projektets olika mål
 • Målformulering
 • Svårigheter och fallgropar

ATT PLANERA ETT PROJEKT

 • Projektets olika faser
 • Förstudie
 • Projektstart
 • Projektplanen
 • Milstolpar
 • Tidsplanering
 • Resursplan

PROJEKTLEDARROLLEN OCH INTRESSENTERNA

 • Projektledarens uppgifter och kompetens
 • Olika certifieringar
 • Projektets organisation
 • Roller och ansvar
 • Styrgruppen
 • Intressentanalys

KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP

 • Effektiv kommunikation i och utanför projektet
 • Kommunikationsmodeller och - kanaler
 • Kommunikationsplan
 • Grundläggande ledarskap
 • Kris- och konflikthantering

ARBETSFORMER

 • Rutiner och standards
 • Projektets styrdokument
 • Kvalitetssäkring
 • Riskanalys och riskhantering
 • Effektiva projektmöten

HUR DU STYR PROJEKTET

 • Uppföljning och lägesanalys
 • Projekt- och styrgruppsmöten
 • Information om projektläget
 • Ändring i projektet
 • Praktiska projektverktyg

PROJEKTETS AVSLUTNING OCH UTVÄRDERING

 • Avslutning och slutrapport
 • Checklista avslutningsfas
 • Hantering och arkivering av projektdokument
 • Kick down
 • Utvärdering
 • Erfarenhetsåterföring

Kursen ger dig kunskaper för att självständigt kunna agera som projektledare.

Du lär dig om:
• Projektet som arbetsform
• Projektmodeller
• Kommunikation och ledarskap i projekt
• Uppföljning och styrning av projekt
• Mål och målformulering
• Projektplanering
• Intressentanalys och riskidentifiering

Som projektledare har du ett stort och viktigt ansvar för att tidplan och budget hålls inom ramarna och att leverans sker enligt den specifikation som gäller. Efter kursen vet du hur du ska göra!

Kursen vänder sig till dig som är ny i rollen som projektledare.

Du vill lära dig vad projektet som arbetsform innebär och få tillgång till praktiska projektmodeller och arbetsmetoder, som gör att du kan planera och genomföra projekt på egen hand.

Kursen passar för projekt inom de flesta områden, både i större och mindre företag/organisationer.

Inga speciella förkunskaper krävs.

Så här säger våra kursdeltagare:

Utbildningen var mycket bra, fick med mig mycket användbara kunskaper som jag kommer ha nytta av. Bland den bästa föreläsare/utbildningsledare som jag har träffat. Mycket trevliga lokaler, bra mat och fika samt trevlig personal. WBS var något som jag aldrig hade jobbat med, som jag verkligen fastnade för. Jag kan rekommendera denna utbildning till alla som är nya som projektledare.
Denna utbildning gav mig bra teoretiska baskunskaper, praktiska exempel, nya strategier som blir användbara så väl i projekten som i mitt yrke. Grupparbetena som dessa dagar varvades med gjorde det möjligt att omsätta teori till praktik direkt. Materialet Pp- att fylla på och själv vara aktiv i materialet under dessa dagar gjorde det till mitt eget uppslagsverk och blir användbart även i fortsättningen.
Den duktigaste föreläsaren någonsin. Har rekommenderats redan till andra.

Deltagaravgift och tider

10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1: 09.15-16.30 | Dag 2: 08.30-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 14 - 15 okt 2020
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare
 • 2 - 3 dec 2020
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare