LEDARSKAPSUTBILDNING

LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR ETT HÅLLBART LEDARSKAP

Här hittar du ledarskapsutbildningar både för dig som är ny som ledare och för dig som är mer erfaren i ledarrollen.

Att vara ledare är en egen profession i sig och det är inte alltid helt självklart hur du bäst leder andra. Välkommen att lära och utvecklas inom ledarskap!

Bra med material framför sig. Entusiasmerande föreläsare. Bra med praktikfall och exempel.
Våra kurser inom

LEDARSKAPSUTBILDNING

Arbetsledarutbildning
Arbetsledarutbildning

För dig som är ny som arbetsledare. Vår arbetsledarutbildning förbereder dig på de krav och förväntningar din nya roll som arbetsledare för med sig. Utbildningen ger dig en mycket bra start i din nya roll och lär dig effektiva ledarverktyg som fungerar i praktiken.

 • Göteborg 6 - 7 okt 2020
 • Stockholm 13 - 14 okt 2020
 • Stockholm 17 - 18 nov 2020
Arbetsrätt grundkurs
Arbetsrätt - grundkurs

Reglerna inom arbetsrätten är många och ofta svåra att förstå. Att göra fel kan bli kostsamt och tar onödig tid i anspråk. Vad gäller t ex för varsel, omplacering och avskedande? Kursen lär dig tolka lagstiftningen så att du gör rätt från början och du får dessutom tillgång till bra dokumentmallar.

 • Stockholm 18 - 19 nov 2020
Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef

För dig som leder andra, men saknar formell chefstitel. Du får praktiska kunskaper i vad som förväntas av dig i rollen som ledare. Du lär dig hur du bäst leder din grupp, om svåra samtal, gruppdynamik och motivation.

 • Göteborg 8 - 9 okt 2020
 • Stockholm 15 - 16 okt 2020
 • Malmö 22 - 23 okt 2020
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Att leda utan att vara chef steg 2
Att leda utan att vara chef - steg 2

Fortsättningen på utbildningen Att leda utan att vara chef. Du lär dig att hitta nya infallsvinklar i ledarskapet och att motivera och utmana dig själv. Utbildningen avslutas med en konkret handlingsplan för ditt framtida ledarskap.

 • Stockholm 26 - 27 nov 2020
Certifierad ledare

Ledarskaputbildning för dig som har arbetat en tid som ledare och som vill göra din ledarroll än mer tydlig. Du vill få fler ledningsverktyg så att du fullt ut kan nyttja din kapacitet som ledare och hitta din personliga modell för att utvecklas och komma vidare i din profession.

 • Stockholm 12 - 13 nov 2020
Medarbetarsamtal
Chefens samtal

Kursen slår två flugor i en smäll och tar upp både medarbetarsamtal och svåra samtal. Du får hjälp att förbereda dig på rätt sätt så att chefssamtalen blir både mer konstruktiva och betydligt lättare att genomföra. Stressen och oron minskar och resultatet blir effektiva och givande samtal.

 • Stockholm 14 okt 2020
Ny i ledningsgruppen
Nyhet
Ny i ledningsgruppen

Vad innebär egentligen rollen som medlem i en ledningsgrupp? Kursen ger dig konkreta verktyg för hur du effektivt kan arbeta med strategiska frågor i ledningsgruppen och hur du gör för att kommunicera dina tankar och idéer så att de når fram till alla.

 • Stockholm 15 okt 2020
Ny som chef
Ny som chef

Lär dig de olika aspekterna i att vara chef och få snabbt personalens förtroende för dig som ledare. Utbildningen ger dig nödvändiga grunder i ledarskap och hjälper dig att blir en stark och respekterad ledare.

 • Stockholm 23 - 24 sep 2020
 • Stockholm 15 - 16 okt 2020
 • Stockholm 19 - 20 nov 2020
 • För fler datum, klicka på Läs mer/Boka
Ny som chef steg 2
Ny som chef - steg 2

Ta nästa steg i din utveckling som chef och ledare med denna påbyggnad för nya chefer. Ledarskapsutbildningen är en fortsättning på utbildningen Ny som chef, men den passar även för dig som arbetat en tid som ledare och vill hitta områden som kan förstärkas och förbättras.

 • Stockholm 26 - 27 nov 2020
Ny som projektledare
Ny som projektledare

Lär dig att framgångsrikt leda projekt med hjälp av praktisk projektmetodik. Kursen ger dig en helhetsbild ur projektledarens perspektiv samt tillgång till viktiga verktyg, mallar och checklistor som underlättar ditt arbete och ger dig kontroll över projektet.

 • Stockholm 14 - 15 okt 2020
 • Stockholm 2 - 3 dec 2020