Entreprenadjuridik

KURS I ENTREPRENADJURIDIK SOM GER TRYGGA ENTREPRENADER OCH FÖRHINDRAR KOSTSAMMA MISSTAG

Entreprenadjuridik

Lär dig det juridiska regelverket kring entreprenader

Det är mycket viktigt att känna till lagar och regler som gäller för entreprenader, för att undvika både problem och onödiga kostnader.

Denna kurs i entreprenadjuridik ger dig en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken. Kursen tar även upp ABT-U 07 och AB-U 07 samt ABK 09. Du får mycket värdefull juridisk grundkunskap och insikt i alla de juridiska regler som gäller för entreprenadverksamhet.

 • Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06
 • Genomgång av entreprenadformer
 • Upphandling och organisation
 • Samordningsansvaret
 • Avtal enligt AB 04 och ABT 06
 • Motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna
 • Allmänt om avtalets förutsättningar - ansvar för lämnade uppgifter
 • Allmänna skyldigheter efter avtalets ingående - tidplan, möten mm
 • Allmänt om skriftlighetskravet
 • Ändrings-, Tilläggs-, Avgående arbeten (ÄTA)
 • Utförandet - kravet på fackmässighet
 • Hinder och men, rätt till tidsförlängning
 • Ansvar för fel och avhjälpandeskyldighet
 • Garantiansvar - ansvarstid, garantitid
 • Ekonomiska frågor - betalning, säkerhet, preskription
 • Att framställa skadeståndsanspråk
 • Skyldighet att ha försäkringar
 • Besiktningar
 • Allmänt om hävning av entreprenadavtal, entreprenadtvister
 • Allmänt om underentreprenörers ställning i förhållande till general- eller huvudentreprenör och AB-U-07 och ABT-U 07
 • Allmänt om ABK 09
 

Kursens ger dig en helhetsbild av de juridiska regler som gäller i samband med en entreprenad - från upphandling och organisation till slutavräkning och besiktning.

Du lär dig bl a om:

 • AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07 och ABK 09
 • Allmänna skyldigheter - skriftlighetskrav mm
 • ÄTA-arbeten - vad gäller?
 • Ansvar - under och efter entreprenadtiden
 • Ekonomi - slutavräkning och betalning
 • Skadeståndsanspråk, försäkringar mm

Kursen lär dig vilka juridiska regler som gäller inom entreprenadverksamhet och ger dig kunskap om både skyldigheter, rättigheter och risker.

Kursen vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader.

Du vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06 och vilka juridiska regler det finns att förhålla sig till i samband med utförandeentreprenader och totalentreprenader.

Du kan t ex vara:
• byggherre
• fastighetsägare
• förvaltare
• entreprenör
• underentreprenör
• konsult
• projektledare
• ombud

Så här säger våra kursdeltagare:

Mycket kunnig föreläsare och han kunde förmedla och hade ett bra struktur på dagarna med en välplanerad arbetsgång genom hela området. Bra exempel från verkligheten.
En väldigt lärorik kurs för såväl den nya och den erfarne personen! Läraren gjorde kursen väldigt intressant och rolig.
Den var intressant och välbehövlig för mig, skulle nästan behöva den även nästa år.

Deltagaravgift och tider

10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1 kl 09.15-16.30
Dag 2 kl 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 11 - 12 nov 2020
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare