Bokföringskurs - grunder

LÄR DIG SKÖTA DEN LÖPANDE BOKFÖRINGEN I ETT FÖRETAG

Bokföringskurs

Bokföringskurs som lär dig bokföring från grunden

Du lär dig om bokföringslag, baskontoplan och kontering. Ekonomiska grundbegrepp förklaras och du lär dig praktisk bokföring, t ex hur du bokför inköps- och försäljningsfakturor, löner och personalkostnader samt olika affärshändelser.

Du lär dig om moms, skattekonto och skattedeklaration och vilka krav som ställs från Skatteverkets sida. Med andra ord: en heltäckande genomgång av bokföringens grunder!

BOKFÖRINGENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD

• Bokföringslagen
• Baskontoplanen
• Kontoklasser
• Bokföringens grunder
• Resultat- och balansräkning
• T-konton
• Löpande bokföring
• Räkenskapsår
• Kontering av affärshändelser

EKONOMISKA GRUNDBEGREPP

• Intäkter och kostnader
• Inbetalningar och utbetalningar
• Inkomster och utgifter
• Omsättning
• Avskrivningar och periodiseringar
• Resultatbegrepp
• Tillgångar, skulder och eget kapital

MOMS

• Momspliktig handel
• Utgående och ingående moms
• Skattepliktiga varor och tjänster
• Momssatser
• Moms vid handel inom EU
• Moms vid import från land utanför EU
• Var hittar jag information om moms?

PRAKTISK BOKFÖRING – FÖRSÄLJNING OCH INKÖP

• Fakturering av kunder
• Mottagna leverantörsfakturor
• Kundreskontra och leverantörsreskontra
• Krav på innehåll i fakturor
• Kredittid
• Kreditfakturor
• Bokföring av intäkter och utgående moms
• Bokföring av kostnader och ingående moms
• Bokföring av in- och utbetalningar
• Fakturajournaler
• Bokföring av utlägg mm
• Avstämningar

PRAKTISK BOKFÖRING – LÖNER OCH PERSONALKOSTNADER

• Lönekostnader
• Personalens källskatt
• Arbetsgivaravgifter
• Bokföring av personalkostnader
• Hantera personalens resor och utlägg

SKATTEVERKET – VAD SKA REDOVISAS OCH NÄR?

• Skattekontot – så fungerar det
• Skattedeklarationen
• Att bokföra mot skattekontot
• Datum att hålla koll på
• Inbetalning och redovisning av arbetsgivaravgifter och källskatt
• Inbetalning och redovisning av moms
• Kontrolluppgifter
• F-skatt
• Kvartalsrapport och periodisk sammanställning

Du lär dig grundläggande praktisk bokföring, så att du kan sköta ett företags löpande bokföring.

Målet är bl a att du ska lära dig:

 • Hur bokföringen är uppbyggd
 • Om baskontoplan och kontoklasser
 • Hur löpande bokföring går till
 • Ekonomiska termer och begrepp
 • Utgående och ingående moms
 • Praktisk bokföring vid försäljning, inköp, löner och personalkostnader
 • Om skattekonto och skattedeklaration

Föreläsning varvas med övningar, så att du får träna på dina nya kunskaper.

Kursen vänder sig till dig som behöver lära dig grunderna i bokföring. Du kan t ex arbeta med andra saker idag och vill ta första klivet till att arbeta som ekonomiassistent.

Eller kanske driver du ett eget företag och vill spara både tid och pengar genom att sköta den enklare bokföringen själv.

Kursen är en grundkurs och därför måste du inte ha några tidigare kunskaper inom bokföring.

Så här säger våra kursdeltagare:

Kursledaren var mycket noggrann. Och förklarade ingående om varje del vi gick igenom.
Föreläsaren förklarar pedagogiskt och ger bra inflikar från verkligheten. upplevdes väldigt kunnig och engagerad i ämnet!
Bra grundkurs som gett lite mer förståelse för vad jag gör. Engagerad föreläsare som var öppen för alla frågor.

Deltagaravgift och tider

7.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Erbjudande: Gå 4 betala för 3!

Tider:
Dag 1: 09.15-16.30 | Dag 2: 09.00-16.00

Kurstillfällen

 • Stockholm
 • 18 - 19 maj 2021
  Centralt i Stockholm, lokal meddelas senare